John Gill

John Gill (1697-1771): predicator, teolog și erudit biblic; s-a născut la Kettering, Northamptonshire, Anglia

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Reviste

11 rezultate
articol

Plinătatea Mijlocitorului

„Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El” (Col. 1:19). După salutul său obișnuit către biserica din Colose, apostolul observă credința lor în Hristos si dragostea lor față de toți sfinții, face mai multe rugăciuni pentru ei, cerând de la Dumnezeu creșterea în cunoaștere spirituală, în sfințenie, rodnicie, răbdare și putere; aduce […]

48 min
Număr revistă

Nr. 19. Hristos, Mijlocitorul

De ce are nevoie omul de un mijlocitor care să facă împăcarea între el și Dumnezeu? Cum este Hristos acest Mijlocitor? Ce a făcut și face...

2 min
articol

Gândești spiritual?

Contrastul dintre omul carnal și cel spiritual, dintre gândirea carnală și cea spirituală este exprimat categoric de apostol în Romani 8:5-6: „cei ce trăiesc potrivit firii”. Aceștia sunt oameni carnali, păcătoși și corupți, oameni care sunt așa cum se nasc, neavând nimic altceva în ei decât firea pământească, păcatul și corupția. Ei sunt lipsiți de […]

19 min
Număr revistă

Nr. 18. Gândirea spirituală

Ce este gândirea spirituală? Cum trebuie să gândească un creștin? Cum se deosebește gândirea spirituală de cea firească?...

2 min
Număr revistă

Nr. 15. Uniți cu Hristos

O unire minunată – Arthur W. Pink (1886-1952): o introducere în această doctrină foarte profundă și încurajatoare, dar adesea neglijată. Natura unirii cu Hristos – John Murray (1898-1975): o vedere generală biblică, atent creionată, asupra aspectelor spirituale și tainice ale unirii credinciosului cu Hristos. O unire veșnică a dragostei – John Gill (1697-1771): dragostea lui […]

2 min
articol

O unire veșnică a dragostei

Voi începe prin a vorbi despre unirea aleșilor lui Dumnezeu în Hristos. Nu voi trata aici niciun act desfășurat în timp în legătură cu această unire, cum ar fi unirea naturii noastre cu Fiul lui Dumnezeu prin întruparea Lui, când a devenit Fratele nostru – ruda noastră apropiată, carne din carnea noastră și os din […]

19 min
articol

Hristos, Profetul

Deși există multe alte nume și titluri ale lui Hristos, totuși toate acestea se reduc la slujirile Lui de Profet, Preot și Rege. Se poate observa că acestea sunt împlinite de Hristos în ordinea în care sunt enumerate aici: El a împlinit mai întâi slujirea profetică, în care a intrat odată cu botezul Său și […]

18 min
Număr revistă

Nr. 9. Lucrarea lui Hristos

Nicio învățătură mai minunată – dintre toate lucrurile pe care cunoștința omului le poate obține, nimic nu se compară cu minunăția învățăturii despre lucrarea răscumpărătoare a lui Isus Hristos. – John Flavel (c. 1630-1691) Hristos și planul veșnic al lui Dumnezeu – o introducere asupra hotărârii veșnice și mărețe a lui Dumnezeu de a mântui […]

2 min
Număr revistă

Nr. 6. Bărbatul evlavios

Evlavie adevărată – descrierea evlaviei adevărate folosind un personaj alegoric, Evlavie Adevărată, asemenea celor din Călătoria Creștinului, de John Bunyan (Benjamin Keach). Natura unui om evlavios – un profil al omului neprihănit și o cercetare a inimii lui: ura lui faţă de păcat, dragostea lui pentru puritate, devotamentul și onestitatea lui (Richard Steele). Semnele și […]

2 min
articol

Păcatul, păcătoșii și pocăința

Obiectul pocăinței este păcatul. De aceea, ea este denumită „pocăința de faptele moarte” (Evrei 6:1), adică de păcate. Sângele lui Hristos curăță de păcat conștiința unui păcătos care se pocăiește, îl iartă și îi aduce un mesaj al păcii (Evrei 9:14). (1). În primul rând, trebuie să ne pocăim nu doar de păcatele mai mari, […]

10 min
Număr revistă

Nr. 3. Pocăința

Ce este pocăința? – o definire clară a pocăinței, extrasă din Scriptură și sumarizată în mărturisirile de credință. (William Plumer) Necesitatea pocăinței – explică faptul că, fără pocăință, nu există iertarea de păcate și nicio fericire durabilă în această viață și în cea de apoi. (J.C. Ryle) Șase ingrediente ale pocăinței – o discuție detaliată […]

2 min
Sus