Ce este pocăința? – o definire clară a pocăinței, extrasă din Scriptură și sumarizată în mărturisirile de credință. (William Plumer)

Necesitatea pocăinței – explică faptul că, fără pocăință, nu există iertarea de păcate și nicio fericire durabilă în această viață și în cea de apoi. (J.C. Ryle)

Șase ingrediente ale pocăinței – o discuție detaliată despre natura pocăinței mântuitoare: conștientizarea păcatului, întristarea din cauza păcatului, mărturisirea păcatului, rușinarea cauzată de păcat, ura faţă de păcat și părăsirea păcatului. (Thomas Watson)

Care este prima: pocăința sau credința? – o privire atentă și profundă la un aspect teologic și practic controversat. (John Murray)

Hristos a poruncit pocăința – primul cuvânt rostit de Hristos în predicarea Sa a fost pocăința: El a poruncit apoi ucenicilor Lui să facă la fel. (Charles Spurgeon)

Păcatul, păcătoșii și pocăința – de care păcate anume să ne pocăim? Și cine trebuie să se pocăiască? Răspunsuri scurte, dar biblice, la aceste întrebări. (John Gill)

Roadele pocăinței – pocăința adevărată este o manifestare a nașterii din nou. Cum ar trebui să arate ea în viețile noastre? (Arthur W. Pink)

Examinarea pocăinței noastre – cum știm dacă pocăința noastră este autentică? Iată aici un scurt test scriptural. (Thomas Watson)

Cel mai mare motiv al pocăinței – subliniază că revelația lui Hristos răstignit este cel mai eficient mijloc de producere a pocăinței în inima păcătosului. (Charles Spurgeon)

Pocăința și judecata universală – o privire panoramică, ce îți taie răsuflarea, la Hristos și Ziua Judecății, folosită ca un îndemn serios pentru toți oamenii și toate națiunile să se pocăiască și să creadă în Domnul Isus. (Samuel Davies)

Bucuria cerului și pocăința – răspunde la întrebarea, De ce se bucură Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu și îngerii de păcătoșii care se pocăiesc? (Edward Payson)

Informații despre număr revistă

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

99

Data publicării

2017

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus