Descriere

Unul dintre elementele fundamentale ale înțelegerii și interpretării corecte a Scripturii ține de observarea legăturilor și referințelor între pasajele din Vechiul Testament și împlinirea sau descoperirea lor în Domnul Isus Hristos, în Persoana și lucrarea Lui. Eșecul în a observa aceste legături și referințe ne poate conduce la interpretări eronate, în cel mai fericit caz, sau la erezii nimicitoare, în cel mai rău caz, lucruri precum legalismul (interpretarea potrivit căreia omul își găsește mântuirea sau își păstrează mântuirea prin eforturi și merite proprii), ritualismul (mântuirea bazată pe împlinirea anumitor ritualuri) sau universalismul (ideea de mântuire a tuturor oamenilor, indiferent de starea lor spirituală). De aceea, a observa natura cristocentrică a firului narativ al Vechiului Testament este de o importanță critică pentru doctrina despre mântuire.

În acest nou număr al revistei Vestitorul Evangheliei Harului, dedicate temei „Hristos în Vechiul Testament”, J. C. Ryle deschide acest subiect profund explicând că cheia pentru cunoașterea și înțelegerea Bibliei este Isus Hristos. Articolele care urmează folosesc împărțirea făcută de Hristos a Vechiului Testament în trei părți: Legea, Psalmii și Profeții. Charles Spurgeon predică „prima Evanghelie” din prima carte a lui Moise, din Geneza 3:15, Evanghelia din condamnarea șarpelui! Tot așa, George Whitefield ni-L descoperă pe Hristos din relatarea despre ascultarea lui Avraam de Dumnezeu, în situația cu încercarea de a-l jertfi pe Isaac. Suferințele lui Hristos au fost prevestite peste tot în Vechiul Testament, iar Jonathan Edwards ne arată aceasta în detaliu. William Plumer explică faptul că putem să Îl vedem pe Hristos acolo unde El nu este și că putem rata să Îl vedem acolo unde El este, și exemplifică acest lucru prin cartea Psalmilor. Jean Calvin interpretează apoi Psalmul 2 ca să ne arată că Hristos este Fiul lui Dumnezeu proclamat în el. Matthew Henry ne conduce la Hristos în cărțile profeților, descoperindu-L pe Hristos în mina de aur spiritual a cărții profetului Isaia. Charles Simeon ne arată și el din Isaia că Dumnezeu Tatăl L-a chemat și L-a trimis pe Hristos ca Predicatorul uns de El.

Oare este Evanghelia prezentată atât de clar în Vechiul Testament? Ei bine, Legea, Psalmii și Profeții sunt pline de ea: James Durham Îl propovăduiește pe Hristos și Evanghelia Lui din Isaia; George Whitefield se îndreaptă către cartea lui Ieremia pentru ne a atrage inimile către Hristos, Neprihănirea noastră, iar Richard Sibbes descoperă slava lui Hristos, Soarele neprihănirii, din pasajul deosebit din cartea Maleahi. Iar numărul revistei se încheie cu Charles Spurgeon, care ne spune că, pe drumul către Emmaus, Isus a fost cel mai bun Dascăl, dându-ne învățături din cea mai bună carte și explicând cel mai bun subiect posibil – Persoana și lucrarea Sa

Cuprins

CHEIA CUNOAȘTERII BIBLIEIJohn C. Ryle (1816-1892): o introducere în tema vastă și vitală a revelației lui Isus Hristos în Vechiul Testament.

EVANGHELIA DIN CONDAMNAREA ȘARPELUICharles H. Spurgeon (1834-1892): primul anunț despre Isus Hristos din Sfânta Scriptură Îl prezintă ca Sămânța femeii, care va zdrobi capul șarpelui.

HRISTOS ȘI ISAACGeorge Whitefield (1714-1770): cartea Geneza ne prezintă jertfirea lui Isaac de către Avraam ca prevestire a jertfei lui Isus.

SUFERINȚELE LUI HRISTOS PROFEȚITEJonathan Edwards (1703-1758): o vedere generală biblică asupra profețiilor și a împlinirii lor prin moartea și învierea lui Isus Hristos.

HRISTOS ÎN CARTEA PSALMILORWilliam S. Plumer (1802-1880): o privire de ansamblu asupra felului cum ar trebui să tratăm cartea Psalmilor ca să Îl vedem pe Hristos în ea.

HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEUJean Calvin (1509-1564): o explicare sănătoasă și ziditoare a vederii lui Hristos ca Fiul lui Dumnezeu în Psalmul 2:7.

HRISTOS, ROBUL ALESMatthew Henry (1662-1714): Cine este „Robul” din Isaia 42:1-4? Binecunoscutul comentator biblic Îl găsește aici pe Hristos Isus.

HRISTOS, PREDICATORUL UNSCharles Simeon (1759-1836): Luca 4:17-22 ni-L prezintă pe Isus proclamând că El este Predicatorul uns din Isaia 61:1-3.

HRISTOS ȘI EVANGHELIA LUI James Durham (1622-1658): frumusețea legământului răscumpărării – Hristos și Evanghelia Lui fiind descrise în Isaia 53.

HRISTOS, NEPRIHĂNIREA NOASTRĂGeorge Whitefield (1714-1770): cine este „Domnul, Neprihănirea noastră” despre care propovăduiește profetul în Ieremia 23:6?

HRISTOS, SOARELE NEPRIHĂNIRII NOASTRERichard Sibbes (1577-1635): așa cum Soarele este izvorul de lumină pentru această lume, Hristos este Izvorul oricărei lumini spirituale.

HRISTOS ÎN ÎNTREAGA SCRIPTURĂ Charles H. Spurgeon (1834-1892): pe drumul către Emaus Îl întâlnim pe Hristos, cel mai bun Învățător care a deslușit care este cel mai bun subiect din cea mai bună carte.

Informații despre număr revistă

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB

Nr. pagini

97

Data publicării

2023

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus