Tematică: Isus Hristos

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Serii

Reviste

35 rezultate
carte

Crucea lui Hristos

Prin Cruce, Hristos a împlinit lucruri extraordinare pentru noi – învierea la viața cea nouă, împăcarea cu Dumnezeu sau îndepărtarea zidului de despărțire interuman.

1 min
articol

Hristos, Soarele neprihănirii noastre

Dar pentru voi, care vă temeți de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, și tămăduirea va fi sub aripile Lui; veți ieși, și veți sări ca vițeii din grajd (Mal. 4:2). Din cea mai strălucitoare parte a creației – „Soarele” – Dumnezeu Se exprimă pe Sine ca fiind cel mai glorios Creator – „Hristos Isus” […]

9 min
articol

Hristos, Neprihănirea noastră

În vremea Lui, Iuda va fi mântuit și Israel va avea liniște în locuința lui; și iată Numele pe care i-L vor da: „Domnul, Neprihănirea noastră!” (Ier. 23:6). Voi discuta acum despre Persoana pe care trebuie să o înțelegem prin cuvântul Domnul: „Domnul, Neprihănirea noastră”. Dacă vreun arian[1] sau socinian[2] este atras prin curiozitate să […]

21 min
articol

Hristos, Robul ales

Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Își găsește plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-Și va ridica glasul, și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă n-o va zdrobi, și mucul care mai arde încă, nu-l […]

9 min
articol

Hristos în cartea Psalmilor

Cel mai important lucru în discuție în ce privește interpretarea Psalmilor este legat de aplicarea lor la Hristos. Cât de mesianici sunt ei? Are vreo parte din ei o aplicare primară la David sau Solomon, și o referire secundară la Hristos? Au fost acești regi personaje tipologice pentru Mântuitorul? Dacă da, cât de departe putem […]

12 min
Număr revistă

Nr. 26. Hristos în Vechiul Testament

Unul dintre elementele fundamentale ale înțelegerii și interpretării corecte a Scripturii ține de observarea legăturilor și referințelor între pasajele din Vechiul Testament și împlinirea sau descoperirea lor în Domnul Isus Hristos, în Persoana și lucrarea Lui.

5 min
carte

Cine este Isus?

Un mincinos, un nebun…sau Dumnezeu întrupat? Nicio persoană din istorie nu a provocat mai multe diferențe de opinie ca Isus din Nazaret.

1 min
carte

Fermecător

Te-ai gândit vreodată că Hristos este „plin de farmec” (Cântarea Cântărilor 5:16)? Dar ce implică asta? În ce constă „farmecul” Lui?

1 min
carte

Văzându-L și savurându-L pe Isus Hristos

John Piper a scris această carte cu speranța că toți Îl vor vedea pe Isus așa cum este El în realitate, astfel ca să ajungă să Îl iubească mai presus de orice.

2 min
articol

Plinătatea Mijlocitorului

„Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El” (Col. 1:19). După salutul său obișnuit către biserica din Colose, apostolul observă credința lor în Hristos si dragostea lor față de toți sfinții, face mai multe rugăciuni pentru ei, cerând de la Dumnezeu creșterea în cunoaștere spirituală, în sfințenie, rodnicie, răbdare și putere; aduce […]

48 min
articol

Un Mijlocitor

„Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur” (Gal. 3:20). Acest text biblic ar putea să nu ți se pară dificil, dar pentru cel care îl interpretează, el este deosebit de dificil. Citeam scrierile unui vechi comentator foarte îndrăgit de mine, și am observat că el a spus că […]

32 min
articol

Persoana și natura Mijlocitorului

„Căci este un singur Dumnezeu, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos” (1 Tim. 2:5). În cuvintele de mai sus vedem următoarele: I. Singura cale de apropiere între Dumnezeu și om – printr-un Mijlocitor, lucru prezentat în text. Învățații și oamenii serioși au tot discutat dacă, în starea sa de […]

37 min
articol

Slujirile lui Hristos

„Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie” (Zah. 6:13). Voi vorbi acum despre slujirile pe care le împlinește Hristos ca Răscumpărător al nostru, având în vedere pasajul biblic de mai sus. În versetul 11 […]

25 min
articol

Hristos, Mijlocitorul noului legământ

„Isus, Mijlocitorul legământului celui nou” (Evrei 12:24). Isus Hristos este suma și chintesența1 Evangheliei, uimirea îngerilor, bucuria și triumful sfinților. Numele lui Hristos este suav, ca muzica pentru ureche, ca mierea pentru gură și ca un tonifiant pentru inimă. Voi ocoli contextul și voi vorbi doar despre lucrurile care fac obiectul studiului nostru de față. […]

18 min
Număr revistă

Nr. 19. Hristos, Mijlocitorul

De ce are nevoie omul de un mijlocitor care să facă împăcarea între el și Dumnezeu? Cum este Hristos acest Mijlocitor? Ce a făcut și face...

2 min
carte

Cine este Isus?

Un istoric celebru spunea cândva că, indiferent ce am crede despre El la nivel personal, Isus Hristos rămâne Personajul central în istoria civilizației.

5 min
carte

Ce este Trinitatea?

Se închină oare creștinii la trei Dumnezei? Biblia ne învață că Dumnezeu este Unul în esență și trei în Persoană - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

1 min
carte

Emanuel

Persoana, atributele și lucrarea lui Hristos

În esența lui, creștinismul are ca punct și subiect central Persoana și lucrarea lui Hristos. Oricare ar fi lucrurile pe care le-am cunoaște despre creștinism, în absența cunoașterii mântuitoare a Persoanei lui Hristos și a lucrării Lui ca Emanuel...

2 min
Sus