Tematică: Pocăința

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Serii

Reviste

Devoționale

29 rezultate
carte

Evanghelia harului

O antologie a doctrinei mântuirii

Cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat în mod infailibil de Dumnezeu, fiind transmis prin intermediul autorilor omenești de-a lungul...

6 min
carte

Înaintea porții strâmte

Cunoști pe cineva căruia i-a fost prezentată Evanghelia, dar este încă nemântuit? Charles Spurgeon tratează această categorie de oameni eliminând, rând pe rând, toate obstacolele și obiecțiile care s-ar putea afla în calea credinței mântuitoare.

2 min
carte

Prietenul păcătosului

„Prietenul păcătosului” a fost, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cartea prin care Dumnezeu a găsit cu plăcere să aducă la mântuire mii de persoane.

2 min
carte

Avertismentele Evangheliei

Ce anume te reține să vii la Hristos, să primești mesajul Evangheliei? Ce obiecții ai care te împiedică să te întorci de pe căile lumii către Dumnezeu, Creatorul tău, cu credința deplină în Isus Hristos și cu pocăință față de păcat?

2 min
Devoțional

17 Noiembrie / Schimbarea este posibilă

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul” (Efes. 4:24). Creștinismul spune că schimbarea este posibilă. Schimbare profundă, fundamentală. Este posibil […]

3 min
carte

Doctrina pocăinței

Dar ce este pocăința? Cum poate fi caracterizată și, mai important, cum poate fi obținută?

2 min
Devoțional

28 Ianuarie – Cum să te pocăiești

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2021, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire (1 Ioan 1:9). Un sentiment vag și rău că ești o persoană murdară nu este totuna cu […]

3 min
Număr revistă

Nr. 6. Convertirea

Ce este convertirea? Cum este prezentată convertirea în Noul Testament? Cum știi că ești cu adevărat convertit?

1 min
carte

Ce este pocăința?

Ca urmare a păcatului, Dumnezeu ne poruncește să ne pocăim. Dar ce este pocăința? Adevărata pocăință nu este pur și simplu un ritual religios sau o hotărâre de a ne descurca mai bine data viitoare.

1 min
carte

Întoarce-te și vei trăi

O chemare către cei neconvertiți

Cartea lui Richard Baxter „Întoarce-te și vei trăi” a constituit, la vremea când a fost scrisă (ca și încă peste 200 de ani după aceea), una dintre cele mai puternice lucrări evanghelistice adresate publicului larg. Cartea lui Baxter a fost tipărită în sute de mii de exemplare și a ajuns, chiar spre surprinderea autorului, mijlocul prin care Dumnezeu a adus zeci de mii de oameni la cunoașterea mântuitoare a lui Isus Hristos.

1 min
carte

Pocăința biblică: nevoia zilelor noastre

De ce este pocăinţa biblică nevoia cea mai mare a zilelor noastre? Pentru că trăim vremuri în care cei mai mulţi lideri religioși au ajuns să nege că avem nevoie de pocăinţă.

2 min
articol

S-a pocăit popa! S-a pocăit popa!

Experiențele de convertire la Dumnezeu sunt toate minunate și uimitoare, pentru că este la mijloc manifestarea puterii regeneratoare a lui Dumnezeu și a dragostei și îndurării Lui extraordinare față de păcătosul sărman. Dar unele experiențe de convertire sunt cu totul deosebite, datorită circumstanțelor lor total neobișnuite. Poate că cea mai cunoscută situaţie de acest fel […]

3 min
carte

Aproape creștin

Falsul credincios demascat

Creștinii secolului nostru, obișnuiți să accepte carnalitatea, deșertăciunea lumească și compromisul ca parte a experienței creștine așa-zis normale, vor fi cu siguranță șocați de mustrarea lui Mead.

1 min
articol

Pocăitul care nu se pocăiește

Cel care este credincios in Hristos este o persoana care se pocaieste intreaga lui viata. Incepe cu pocainta si continua in pocainta (Romani 8:12-13). David a savarsit pacate imense dar a cazut in genunchi fara cel mai mic gest de cracnire la o singura vorba a profetului, si asta pentru ca David a fost un […]

13 min
articol

Bucuria Cerului și pocăința

„Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește” (Luca 15:10). De ce se bucură locuitorii Cerului de păcătoșii care se pocăiesc?… Dumnezeu nu găsește plăcere în pocăința păcătoșilor pentru că aceasta ar putea să adăuga ceva la fericirea Ființei Lui sau la gloria Sa. El […]

16 min
articol

Pocăința și judecata universală

„Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, şi le poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care le-a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat […]

20 min
articol

Cel mai mare motiv al pocăinței

„Își vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns” (Zah. 12:10). Dragostea sfântă care îi face pe oameni să își deplângă păcatele izvorăște dintr-o lucrare divină. Nu stă în puterea omului căzut în păcat să își înnoiască inima. Poate piatra să se transforme în ceară sau granitul în lut? Doar Cel care umple Cerul […]

13 min
articol

Examinarea pocăinței noastre

Dacă cineva spune că s-a pocăit, mi-aș dori ca acea persoană să se cerceteze cu seriozitate folosind cele șapte… rezultate ale pocăinței pe care apostolul le enumeră în 2 Corinteni 7:11. 1. Devotament. Termenul din limba greacă are sensul unei sârguințe caracterizată de preocupare, sau a unei respingeri atente a tuturor ispitelor de a păcătui. […]

6 min
articol

Roadele pocăinței

Pentru a-l ajuta pe cititorul alarmat să identifice pocăința adevărată, haideți să ne uităm la roadele care demonstrează pocăința după voia lui Dumnezeu. (1). O ură reală față de păcat, așa cum este el, nu doar față de consecințele lui. O ură nu doar față de acest păcat sau acel păcat, ci față de toate […]

13 min
articol

Păcatul, păcătoșii și pocăința

Obiectul pocăinței este păcatul. De aceea, ea este denumită „pocăința de faptele moarte” (Evrei 6:1), adică de păcate. Sângele lui Hristos curăță de păcat conștiința unui păcătos care se pocăiește, îl iartă și îi aduce un mesaj al păcii (Evrei 9:14). (1). În primul rând, trebuie să ne pocăim nu doar de păcatele mai mari, […]

10 min
articol

Hristos a poruncit pocăința

„Pocăiți-vă şi credeți în Evanghelie”(Marcu 1:15). Domnul nostru Isus Hristos Își începe lucrarea prin anunțarea poruncilor Sale principale. El se ridică din pustie, proaspăt uns, precum mirele din camera sa. Notele dragostei Sale sunt pocăința și credința. El pășește înainte, pregătit pe deplin pentru slujirea Sa, după ce a fost în pustie, „în toate lucrurile… […]

15 min
articol

Care este prima: pocăința sau credința?

Care este prima, credința sau pocăința? Aceasta nu este o întrebare necesară, iar insistența pe ideea că una ar fi înaintea celeilalte este inutilă. Nu există niciun fel de prioritate aici. Credința spre mântuire este o credință penitentă, iar pocăința spre viață este o pocăință însoțită de credință… Interdependența dintre credință și pocăință poate fi […]

8 min
articol

Șase ingrediente ale pocăinței

Pocăința este un har al Duhului lui Dumnezeu, prin care un păcătos este smerit în interior și reformat mod vizibil. Detaliind, trebuie să știi că pocăința este un medicament spiritual format din șase ingrediente speciale. Dacă oricare dintre acestea lipsește, pocăința își pierde valoarea. Ingredientul 1: Conștientizarea păcatului. Prima parte a medicinei spirituale a lui […]

27 min
Sus