Tematică: Lucrarea lui Hristos

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Serii

Reviste

Devoționale

30 rezultate
carte

Pentru oile Mele

Doctrina ispășirii reale

Pentru cine a murit Hristos? O întrebare aparent simplă, dar cu implicații majore asupra vieții de credință și asupra practicii în evanghelizare.

2 min
carte

Crucea lui Hristos

Prin Cruce, Hristos a împlinit lucruri extraordinare pentru noi – învierea la viața cea nouă, împăcarea cu Dumnezeu sau îndepărtarea zidului de despărțire interuman.

1 min
articol

Hristos, Soarele neprihănirii noastre

Dar pentru voi, care vă temeți de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, și tămăduirea va fi sub aripile Lui; veți ieși, și veți sări ca vițeii din grajd (Mal. 4:2). Din cea mai strălucitoare parte a creației – „Soarele” – Dumnezeu Se exprimă pe Sine ca fiind cel mai glorios Creator – „Hristos Isus” […]

9 min
carte

Cine este Isus?

Un mincinos, un nebun…sau Dumnezeu întrupat? Nicio persoană din istorie nu a provocat mai multe diferențe de opinie ca Isus din Nazaret.

1 min
carte

Văzându-L și savurându-L pe Isus Hristos

John Piper a scris această carte cu speranța că toți Îl vor vedea pe Isus așa cum este El în realitate, astfel ca să ajungă să Îl iubească mai presus de orice.

2 min
Devoțional

29 Noiembrie / Singurul care curăță conștiința

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să Îi slujiți Dumnezeului […]

2 min
Devoțional

26 Noiembrie / Isus Se roagă pentru noi

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „De aceea și poate să îi mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25). Aici ni se spune că […]

2 min
Devoțional

1 Noiembrie / Suferințele lui Hristos în noi

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi; și în trupul meu, împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica” (Col. 1:24). Hristos a pregătit o ofertă de dragoste pentru lume, […]

2 min
carte

Răstignit

Esența Evangheliei

În acest studiu concentrat pe pasajul binecunoscut din 1 Corinteni 2:2 - "Hristos și El răstignit" - Emilio Ramos ne conduce înapoi la inima mesajului creștinismului, care este focalizat pe Hristos, pe Persoana și lucrarea Lui, în particular pe lucrarea de la Cruce.

3 min
Devoțional

5 Septembrie / Țelul iubirii lui Hristos

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea” (Ioan 17:24). Credincioșii în Isus sunt prețioși pentru Dumnezeu (noi suntem mireasa Lui!). […]

4 min
carte

Un singur plan

Istoria lucrării de răscumpărare

Pentru Edwards, tot ceea ce s-a petrecut în istoria lumii a fost planificat în lumina măreței lucrări de răscumpărare realizată de Isus Hristos… planul măreț și unic al lui Dumnezeu.

3 min
carte

Noul Legământ în Hristos

O vedere generală asupra Noului Testament

Într-o formă concisă, ușor de parcurs și înțeles, Noul Legământ în Hristos surprinde istoria, evenimentele și personajele Noului Testament, pe măsură ce toate acestea se concentrează pe Persoana lui Hristos și pe învățăturile Lui din primul secol.

2 min
carte

Emanuel

Persoana, atributele și lucrarea lui Hristos

În esența lui, creștinismul are ca punct și subiect central Persoana și lucrarea lui Hristos. Oricare ar fi lucrurile pe care le-am cunoaște despre creștinism, în absența cunoașterii mântuitoare a Persoanei lui Hristos și a lucrării Lui ca Emanuel...

2 min
carte

Hristos este totul

Un tratat de teologie biblică în miniatură, un studiu cristocentric condensat care are ca scop încurajarea sufletelor să Îl caute pe Hristos și a credincioșilor să se adâncească mai mult în Hristos.

1 min
articol

Hristos pe veci

Se apropie o vreme – și cu ce viteză! – când va veni cel mai solemn și mai sever, dar cel mai dulce și mai autentic test al puterii susținătoare și mângâietoare a lui Hristos, socotit prețios în experiența sfinților Săi: ultima scenă a vieții. Imaginați-vă că acest moment ar fi sosit deja. Orice atracție […]

3 min
articol

Hristos și Împărăția Lui

Este un lucru evident în sine faptul că slujirea de Mijlocitor între Dumnezeu și oamenii păcătoși trebuie să includă funcția de stăpânire și control regal. Slujirile lui Hristos ca Profet și Preot ar fi fost lipsite de eficacitate fără aceasta. Aproape fiecare pagină a Bibliei este martoră asupra faptului că Mesia cel promis din Vechiul […]

24 min
articol

Hristos, Regele

„Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos” (2 Corinteni 10:5). Am ajuns acum la slujirea regală prin care Mijlocitorul nostru glorios împlinește planul la care S-a angajat pentru răscumpărarea noastră. Dacă El, ca Profet al nostru, n-ar fi deschis […]

19 min
articol

Hristos, Mijlocitorul

Rugăciunea de mijlocire este cel de-al doilea element al slujirii preoțești a lui Hristos, despre care citim că „mijlocește pentru noi” (Romani 8:34); El „trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25); El „Se înfățișează acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu” (Evrei 9:24); „avem la Tatăl un Mijlocitor1” (1 Ioan 2:1). În privința lucrării […]

15 min
articol

Hristos înălțat și proslăvit

Prima etapă în proslăvirea lui Hristos a constat în învierea Lui, cea de-a doua în înălțarea Lui la cer și cea de-a treia în așezarea Lui la dreapta lui Dumnezeu. Deoarece ne-am uitat deja pe scurt la prima, ne vom îndrepta atenția acum către celelalte două. I. Înălțarea lui Hristos: 1. După ce a fost […]

16 min
Sus