Tematică: Lucrarea lui Hristos

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Serii

Reviste

Devoționale

30 rezultate pagina 2
articol

Hristos, Preotul

Acum, la sfârșitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa. (Evrei 9:26) Cum împlinește Hristos lucrarea de Preot? Prin faptul că Se aduce ca jertfă pentru a împlini dreptatea divină și pentru a face pace între noi și Dumnezeu, ca și prin a face mijlocire continuă pentru noi. Care […]

17 min
articol

Hristos, Profetul

Deși există multe alte nume și titluri ale lui Hristos, totuși toate acestea se reduc la slujirile Lui de Profet, Preot și Rege. Se poate observa că acestea sunt împlinite de Hristos în ordinea în care sunt enumerate aici: El a împlinit mai întâi slujirea profetică, în care a intrat odată cu botezul Său și […]

18 min
articol

Hristos, Mijlocitorul legământului

Nimeni nu poate citi Scriptura fără să vadă că Isus Hristos ocupă locul central în planul de mântuire. (1) Despre El se spune că este Cel dintâi și Cel de pe urmă, Alfa și Omega, Autorul și Desăvârșitorul credinței. El este Păstorul sufletelor, Izvorul de apă vie, Capul Bisericii, Luceafărul strălucitor al dimineții, Trandafirul din […]

9 min
articol

Hristos și planul veșnic al lui Dumnezeu

Citim în Scriptură următoarele lucruri despre planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea omului, plan alcătuit înainte de creația lumii: „știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său” (Rom. 8:28). Și este scris despre Iacov și Esau că, „măcar […]

16 min
articol

Nicio învățătură mai minunată

Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit (1 Cor. 2:2) Nu există vreo învățătură mai minunată în sine sau mai necesar de a fi predicată și studiată cum este învățătura despre Isus Hristos și El răstignit. Orice altă cunoaștere, oricât ar fi de deosebită […]

12 min
Număr revistă

Nr. 9. Lucrarea lui Hristos

Nicio învățătură mai minunată – dintre toate lucrurile pe care cunoștința omului le poate obține, nimic nu se compară cu minunăția învățăturii despre lucrarea răscumpărătoare a lui Isus Hristos. – John Flavel (c. 1630-1691) Hristos și planul veșnic al lui Dumnezeu – o introducere asupra hotărârii veșnice și mărețe a lui Dumnezeu de a mântui […]

2 min
Sus