Descriere

Cartea lui John Owen, Cu moartea pe moarte călcând, este cea mai bună analiză a scopului, mijloacelor, acțiunilor și rezultatelor lucrării de răscumpărare realizată de Domnul Isus Hristos la cruce. Deși cartea lui Owen este în mod obișnuit prezentată ca o lucrare polemică, orientată către apărarea înțelegerii calviniste a ispășirii limitate, ea face, în realitate, cu mult mai mult.

Pe scurt, ea se constituie într-o analiză aprofundată și competentă a lucrării perfecte a lui Hristos, aducând argumente imbatabile în sprijinul convingerii biblice că Hristos este un Mântuitor care împlinește mântuirea în mod real. Ea demonstrează că scopul Sfintei Treimi este acela de a-L glorifica pe Dumnezeu și de a-i mântui în mod eficace pe păcătoși.

Cartea lui Owen dovedește că este biblic să afirmăm și să credem că mântuirea aleșilor lui Dumnezeu este realizată concret și eficace prin moartea lui Isus Hristos, nefiind o simplă dorință a Lui, nici o răscumpărare ipotetică ori posibilă, care să fie dependentă ulterior, în finalizarea ei, de acțiunile  omului. Prin jertfa și smerirea în viața și moartea Sa, Hristos a realizat complet și eficace răscumpărarea acelora pentru care El a murit. Lucrarea de față este îmbogățită cu eseul introductiv al lui J.I. Packer.

Cuprins

INTRODUCERE (de J.I. Packer)
PREFAȚĂ
CĂTRE ONORABILUL ROBERT, EARL DE WARWICK
CĂTRE CITITOR
PARTEA ÎNTÂI
Cap. 1. SCOPUL MORȚII LUI HRISTOS
Cap. 2. NATURA GENERALĂ A ORICĂRUI SCOP
Cap. 3. AUTORITATEA TATĂLUI
Cap. 4. LUCRAREA DE RĂSCUMPĂRARE A FIULUI
Cap. 5. ACȚIUNILE DUHULUI SFÂNT
Cap. 6. MIJLOACELE FOLOSITE
Cap. 7. DOVEZI ÎN SPRIJINUL MIJLOACELOR FOLOSITE
Cap. 8. OBIECȚII FAȚĂ DE MIJLOACELE FOLOSITE
PARTEA A DOUA
Cap. 9. SCOPUL ȘI REZULTATUL MORȚII LUI HRISTOS
Cap. 10. SCOPURI GREȘIT ÎNȚELESE ALE MORȚII LUI HRISTOS
Cap. 11. DOVEZILE SCRIPTURALE ALE SCOPULUI DIRECT AL MORȚII LUI HRISTOS
Cap. 12. DEOSEBIREA DINTRE OBȚINEREA ȘI APLICAREA ROADELOR RĂSCUMPĂRĂRII
Cap. 13. ALTE CLARIFICĂRI LEGATE DE LUCRURILE OBȚINUTE ȘI APLICATE PRIN LUCRAREA LUI HRISTOS
PARTEA A TREIA
Cap. 14. ARGUMENTE CONTRA RĂSCUMPĂRĂRII UNIVERSALE
Cap. 15. DOUĂ ARGUMENTE IZVORÂTE DIN PERSOANA LUI HRISTOS
Cap. 16. SFINȚIREA ȘI CREDINȚA
Cap. 17. NATURA RĂSCUMPĂRĂRII
Cap. 18. NATURA ÎMPĂCĂRII
Cap. 19. DREPTATEA LUI DUMNEZEU
Cap. 20. ESENȚA SATISFACERII DREPTĂȚII LUI DUMNEZEU
Cap. 21. ARGUMENTE ÎN FAVOAREA SATISFACERII DREPTĂȚII LUI DUMNEZEU
Cap. 22. MERITELE LUI HRISTOS
Cap. 23. SCRIPTURA ȘI RĂSCUMPĂRAREA UNIVERSALĂ
PARTEA A PATRA
Cap. 24. CONSIDERAȚII GENERALE
Cap. 25. RĂSPUNSURI LA OBIECȚII PREZUMTIVE DIN SCRIPTURĂ
Cap. 26. ALTE PASAJE FAVORITE ALE UNIVERSALIȘTILOR
Cap. 27. A DOUA CATEGORIE DE ARGUMENTE ALE UNIVERSALISMULUI
Cap. 28. ULTIMA CATEGORIE DE ARGUMENTE UNIVERSALISTE
Cap. 29. ARGUMENTE FILOSOFICE
Cap. 30. ULTIMELE OBIECȚII
ÎNCHEIERE

ANEXĂ. CÂTEVA MĂRTURII ALE SFINȚILOR DIN VECHIME

Note bibliografice și explicative

​DESPRE MAGNA GRATIA

Recenzii

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, GBOOKS

Nr. pagini

583

Data publicării

2019, 2023

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus