Descriere

Într-o formă concisă, ușor de parcurs și înțeles, Noul Legământ în Hristos surprinde istoria, evenimentele și personajele Noului Testament, pe măsură ce toate acestea se concentrează pe Persoana lui Hristos și pe învățăturile Lui din primul secol. Autorul ne conduce într-un fel de bazar din Orientul Mijlociu, un loc cu multe răscruci de drumuri și locuri aglomerate, cu tot dramatismul și sinuozitățile evenimentelor ce au loc în acea zonă. Și avem de-a face cu tot felul de aspecte uimitoare. Vedem relația dintre Mesia și Biserica Lui. Vedem confruntarea dintre cultura și societatea ebraică și cea greacă. Vedem cum istoria Bisericii dezvăluie perioadele de pace succedate de cele de persecuție. Vedem de asemenea trecutul și viitorul Bisericii, vedem tradiție și adevăr, timiditate și triumf, și în toate acestea vedem chiar curajul supranatural al unor oameni mânați de Dumnezeu la a cuceri spiritual această lume prin cuvântul Evangheliei lui Hristos, în puterea Duhului Sfânt. În contrast cu ei vedem înțelepciunea omenească ilustrată în autoritățile vremii, o înțelepciune aparent slabă, dar în final biruitoare, a lui Dumnezeu, care lucrează minuni și răstoarnă lumea printr-o mână de eroi nemaiîntâlniți – niște pescari și un fost fariseu.

Evident, personajul central este Fiul tâmplarului, care este descoperit înaintea lumii prin aceste pagini ale Scripturii, proclamat și dovedit cu putere a fi Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Ceea ce este cel mai minunat este că aceasta nu este o vedere generală asupra istoriei timpurii a Bisericii, peste care să privim cu o notă nostalgică, pentru că și noi Îl putem cunoaște – acum și azi – pe Isus Hristos ca Mântuitorul, Domnul și Dumnezeul nostru!

Cuprins

​Capitolul 1. LA ÎMPLINIREA VREMII
Capitolul 2. APARIȚIA CREȘTINISMULUI
Capitolul 3. IATĂ MIELUL!
Capitolul 4. ÎMPĂRATUL ȘI ÎMPĂRĂȚIA LUI.
Capitolul 5. SLUJITORUL TUTUROR
Capitolul 6. OMUL PERFECT
Capitolul 7. FIUL LUI DUMNEZEU
Capitolul 8. MARTORI ÎNAINTEA LUMII
Capitolul 9. NUMAI PRIN HAR
Capitolul 10. CRUCEA PENTRU BISERICĂ
Capitolul 11. LUCRAREA ÎN BISERICĂ
Capitolul 12. VIAȚA ÎN LIBERTATE
Capitolul 13. UNIREA CU HRISTOS
Capitolul 14. BUCURIE ÎN UNITATE
Capitolul 15. DESĂVÂRȘIȚI ÎN HRISTOS
Capitolul 16. A DOUA VENIRE
Capitolul 17. JUDECATA VIITOARE
Capitolul 18. PROTEJEAZĂ EVANGHELIA
Capitolul 19. PREDICĂ EVANGHELIA
Capitolul 20. ÎNVAȚĂ EVANGHELIA
Capitolul 21. HARUL ÎN PRACTICĂ
Capitolul 22. APROPIAȚI-VĂ!
Capitolul 23. CREDINȚA DOVEDITĂ PRIN FAPTE
Capitolul 24. PĂRTAȘI SUFERINȚELOR LUI HRISTOS
Capitolul 25. CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU
Capitolul 26. PĂRTĂȘIA CU HRISTOS
Capitolul 27. UMBLAREA ÎN ADEVĂR
Capitolul 28. OSPITALITATEA
Capitolul 29. PĂZIȚI DE CĂDERE
Capitolul 30. HRISTOS ESTE DOMNUL!
Anexa 1. 35 DE MINUNI ALE DOMNULUI
Anexa 2. SFATURI GENERALE PENTRU CITIREA BIBLIEI
Anexa 3. GHID DE STUDIU
DESPRE AUTOR
Note bibliografice și explicative

Recenzii

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

370

Data publicării

2020

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus