Tematică: Mijlocirea, Mijlocitorul

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Reviste

8 rezultate
articol

Plinătatea Mijlocitorului

„Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El” (Col. 1:19). După salutul său obișnuit către biserica din Colose, apostolul observă credința lor în Hristos si dragostea lor față de toți sfinții, face mai multe rugăciuni pentru ei, cerând de la Dumnezeu creșterea în cunoaștere spirituală, în sfințenie, rodnicie, răbdare și putere; aduce […]

48 min
articol

Un Mijlocitor

„Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur” (Gal. 3:20). Acest text biblic ar putea să nu ți se pară dificil, dar pentru cel care îl interpretează, el este deosebit de dificil. Citeam scrierile unui vechi comentator foarte îndrăgit de mine, și am observat că el a spus că […]

32 min
articol

Persoana și natura Mijlocitorului

„Căci este un singur Dumnezeu, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos” (1 Tim. 2:5). În cuvintele de mai sus vedem următoarele: I. Singura cale de apropiere între Dumnezeu și om – printr-un Mijlocitor, lucru prezentat în text. Învățații și oamenii serioși au tot discutat dacă, în starea sa de […]

37 min
articol

Slujirile lui Hristos

„Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie” (Zah. 6:13). Voi vorbi acum despre slujirile pe care le împlinește Hristos ca Răscumpărător al nostru, având în vedere pasajul biblic de mai sus. În versetul 11 […]

25 min
articol

Hristos, Mijlocitorul noului legământ

„Isus, Mijlocitorul legământului celui nou” (Evrei 12:24). Isus Hristos este suma și chintesența1 Evangheliei, uimirea îngerilor, bucuria și triumful sfinților. Numele lui Hristos este suav, ca muzica pentru ureche, ca mierea pentru gură și ca un tonifiant pentru inimă. Voi ocoli contextul și voi vorbi doar despre lucrurile care fac obiectul studiului nostru de față. […]

18 min
Număr revistă

Nr. 19. Hristos, Mijlocitorul

De ce are nevoie omul de un mijlocitor care să facă împăcarea între el și Dumnezeu? Cum este Hristos acest Mijlocitor? Ce a făcut și face...

2 min
articol

Hristos, Mijlocitorul

Rugăciunea de mijlocire este cel de-al doilea element al slujirii preoțești a lui Hristos, despre care citim că „mijlocește pentru noi” (Romani 8:34); El „trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25); El „Se înfățișează acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu” (Evrei 9:24); „avem la Tatăl un Mijlocitor1” (1 Ioan 2:1). În privința lucrării […]

15 min
articol

Hristos, Mijlocitorul legământului

Nimeni nu poate citi Scriptura fără să vadă că Isus Hristos ocupă locul central în planul de mântuire. (1) Despre El se spune că este Cel dintâi și Cel de pe urmă, Alfa și Omega, Autorul și Desăvârșitorul credinței. El este Păstorul sufletelor, Izvorul de apă vie, Capul Bisericii, Luceafărul strălucitor al dimineții, Trandafirul din […]

9 min
Sus