Descriere

Doctrina Duhului Sfânt este un studiu expozițional clasic asupra Persoanei și a lucrării Duhului Sfânt. Pentru început, Duhul Sfânt este prezentat ca a treia Persoană a Sfintei Treimi, în mod clar o Persoană, nu o „forță spirituală mistică”. Pink detaliază în acest sens identitatea Duhului Sfânt, titlurile Sale și slujbele făcute de El în special în legământul harului.

După aceea, autorul prezintă și detaliază lucrarea Duhului Sfânt în relație cu Hristos, anume de a-L proslăvi pe Fiul și de a-L descoperi înaintea credincioșilor, deopotrivă în aspectele obiective și subiective ale lucrării Sale.

În mântuire, Duhul Sfânt este prezent în regenerare, în învierea spirituală, în iluminarea omului, în convingerea de păcat, în mângâiere, în atragerea la credință (și, în fapt, în a da credința) și în a-i da credinciosului pacea și bucuria spirituală.

După aceea, Pink analizează lucrarea Duhul Sfânt în aspectele foarte practice ale sfințirii noastre: în învățare, în curățarea de păcat (omorârea păcatului), în călăuzirea, asigurarea, mijlocirea și păstrarea credinciosului până la întoarcerea lui Hristos.

Cuprins

Capitolul 1. DE CE SĂ STUDIEM DOCTRINA DUHULUI SFÂNT?
Capitolul 2. PERSOANA DUHULUI SFÂNT
Capitolul 3. DUMNEZEIREA DUHULUI SFÂNT
Capitolul 4. TITLURI ALE DUHULUI SFÂNT
Capitolul 5. SLUJIRILE DUHULUI SFÂNT ÎN LEGĂMINTE
Capitolul 6. DUHUL SFÂNT ÎN VECHIUL TESTAMENT
Capitolul 7. DUHUL SFÂNT ȘI HRISTOS
Capitolul 8. POGORÂREA DUHULUI SFÂNT
Capitolul 9. LUCRAREA DUHULUI
Capitolul 10. DUHUL SFÂNT ȘI REGENERAREA PĂCĂTOSULUI
Capitolul 11. DUHUL SFÂNT ȘI ÎNVIEREA SPIRITUALĂ
Capitolul 12. DUHUL SFÂNT ȘI ILUMINAREA PĂCĂTOSULUI
Capitolul 13. DUHUL SFÂNT ȘI CONVINGEREA DE PĂCAT
Capitolul 14. DUHUL SFÂNT ȘI MÂNGÂIEREA CELOR ÎNVIAȚI SPIRITUAL
Capitolul 15. DUHUL SFÂNT ȘI LUCRAREA DE ATRAGERE A OMULUI LA DUMNEZEU
Capitolul 16. DUHUL SFÂNT LUCREAZĂ CREDINȚA
Capitolul 17. DUHUL SFÂNT ȘI UNIREA CREDINCIOSULUI CU HRISTOS
Capitolul 18. DUHUL SFÂNT LOCUIEȘTE ÎN CEL CREDINCIOS
Capitolul 19. DUHUL SFÂNT ÎL ÎNVAȚĂ PE CREDINCIOS
Capitolul 20. DUHUL SFÂNT ȘI LUCRAREA DE CURĂȚARE
Capitolul 21. CĂLĂUZIREA DUHULUI SFÂNT
Capitolul 22. DUHUL SFÂNT ȘI SIGURANȚA MÂNTUIRII
Capitolul 23. MĂRTURIA DUHULUI SFÂNT
Capitolul 24. PECETLUIREA CU DUHUL SFÂNT Capitolul 25. AJUTORUL DUHULUI SFÂNT
Capitolul 26. MIJLOCIREA DUHULUI SFÂNT
Capitolul 27. LUCRAREA TRANSFORMATOARE A DUHULUI SFÂNT
Capitolul 28. LUCRAREA DE PĂSTRARE A CREDINCIOSULUI
Capitolul 29. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT DE CONFIRMARE A CREDINȚEI ÎN NOI
Capitolul 30. DUHUL SFÂNT ȘI RODNICIA CREȘTINULUI
Capitolul 31. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT DE ECHIPARE A CREDINCIOSULUI
Capitolul 32. ONORAREA DUHULUI SFÂNT ÎN ÎNCHINAREA TRINITARIANĂ
DESPRE AUTOR
Note bibliografice și explicative

Recenzii

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

440

Data publicării

2020, 2022

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus