Doctrina îndreptățirii doar prin credință este absolut esențială. Nu a existat nicio trezire în care această doctrină să nu aibă un rol cu totul proeminent. Această doctrină pune capăt oricăror gânduri focalizate pe noi, pe bunătatea noastră, pe faptele noastre bune, pe moralitatea noastră și pe orice slujire pe care am putea să o facem. Analizați istoria trezirilor, și veți descoperi bărbați și femei care s-au simțit disperați. Ei au știut că toată bunătatea lor nu este decât o haină mânjită, și că toată neprihănirea lor este cu totul lipsită de valoare. Îi veți vedea știind că nu pot face nimic prin puterile lor și strigând la Dumnezeu după milă și compasiune. Îndreptățirea prin credință. Actul lui Dumnezeu. „Dacă Dumnezeu nu face aceasta pentru noi”, spuneau ei, „suntem pierduți”. Așa că ei s-au dus înaintea Lui într-o stare de neajutorare totală. Ei n-au mai acordat nicio atenție și nu au mai dat nicio importanță religiozității lor din trecut, credincioșiei lor în participarea la slujbele bisericii și multor, multor alte lucruri. Ei nu au văzut nimic bun în toate aceste lucruri, ba chiar și religia lor au văzut-o ca lipsită de valoare; nimic din ea nu avea valoare în ochii lor. Dumnezeu trebuie să fie Cel care îi îndreptățește pe păcătoși. Acesta este marele mesaj care iese la lumină în fiecare perioadă de trezire… Conștientizarea îndreptățirii prin credință a fost ceea ce a condus cu adevărat la revărsarea Duhului. Mereu a fost așa. De aceea, nu ne putem permite să neglijăm sau să ignorăm această doctrină crucială.

Evident, cealaltă este doctrina regenerării… Ce anume ne face creștini? Lucrarea de regenerare: Duhul Sfânt face o lucrare în profunzimea ființei noastre și pune acolo un nou principiu de viață, ceva cu totul nou, astfel că se naște „omul cel nou”. Iar aceasta este întotdeauna o doctrină care iese la lumină în fiecare perioadă de trezire. Așa se ajunge invariabil în astfel de vremuri la schimbări atât de remarcabile și dramatice. Oameni care fuseseră cu totul deznădăjduiți și abandonați până și de cei mai apropiați prieteni și cele mai apropiate rude; oameni care nu credeau că mai aveau vreo șansă de schimbare, simțind că nimic nu se poate face pentru ei, simțindu-se total deznădăjduiți, simțindu-se respinși de toți oamenii și de Dumnezeu: dintr-o dată are loc această lucrare, iar ei se descoperă făpturi noi, cu o imagine cu totul nouă asupra vieții, și nerăbdători să trăiască un nou fel de viață. Regenerarea. Ea iese în evidență în istoria fiecărei treziri care a avut loc în îndelunga istorie a Bisericii creștine. Cu alte cuvinte, toate lucrurile dintr-o trezire subliniază acțiunea acestui Dumnezeu suveran. El intervine. El lucrează. El face ceva. Iar acest lucru este demonstrat foarte clar prin rezultatele și efectele lucrării de regenerare.

Sus