Categorie: Doctrine biblice

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Serii

Reviste

Devoționale

345 rezultate
carte

O expunere a credinței reformate

Scrisă cumva în peisajul ediției finale a Institutelor Religiei Creștine a lui Jean Calvin (1559), ca și în opoziție față decontrareforma romano-catolică marcată prin Conciliul de la Trent (1545-1563), lucrarea lui Bullinger a rezumat teologia reformată într-o manieră cuprinzătoare.

3 min
carte

Canoanele de la Dort

Canoanele de la Dort surprind esența soteriologiei reformate și au rămas o mărturisire de credință esențială de-a lungul secolelor.

1 min
carte

Mărturisirea belgiană de credință

Una dintre cele mai veci mărturisiri de credință reformată este Mărturisirea Belgiană, numele ei fiind preluat din titlul ce i-a fost dat în limba latină în secolul al XVII-lea, Confessio Belgica.

1 min
carte

În părtășie cu Trinitatea

În părtășie cu Trinitatea este o carte profundă care explorează relația strânsă, apropiată, dintre credincioși și Sfânta Treime. Owen subliniază în această analiză detaliată importanța vitală a părtășiei și comuniunii cu toate cele trei Persoane ale Trinității, luate atât împreună, cât și separat - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

3 min
carte

Noul Calvinism

O nouă reformă sau un banal entuziasm teologic?

În ultimii ani s-a manifestat o reorientare teologică în peisajul și concentrarea Bisericii. Subiecte precum suveranitatea lui Dumnezeu și starea complet neputincioasă a omului, în lipsa ajutorului Lui, au devenit tot mai apreciate.

2 min
carte

Evanghelia harului

O antologie a doctrinei mântuirii

Cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat în mod infailibil de Dumnezeu, fiind transmis prin intermediul autorilor omenești de-a lungul...

6 min
articol

Domnul Dumnezeu atotputernic

La creație, în mijlocul întunericului haosului, Iehova a spus: „Să fie lumină! Și a fost lumină” (Gen. 1:3). Când a îmbrăcat trup omenesc, El le-a poruncit vântului și valurilor care răcneau: „‚Taci! Fără gură!’ Vântul a stat, și s-a făcut o liniște mare” (Marcu 4:39). Față de poporul Lui lovit de furtuni, El rostește acum […]

12 min
articol

Providența și convertirea

Providența lui Dumnezeu nu strălucește în nimic mai glorios în această lume decât în această acțiune pentru poporul lui Dumnezeu! Cât de uimitor a modelat mâna ei trupul tău, cât de blând l-a ocrotit ea și cât de bogat l-a hrănit! Dar dacă ea n-ar fi rânduit și unele mijloace spre convertirea ta, toate aceste […]

15 min
articol

Toate lucrurile lucrează spre bine

Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu (Rom. 8:28). Marele motiv pentru care toate lucrurile vor lucra spre bine este interesul apropiat și drag pe care Dumnezeu îl are față de poporul Lui. Domnul a făcut cu ei un legământ. „Ei vor fi poporul Meu, și Eu voi […]

21 min
articol

Providența lui Dumnezeu aplicată

Nimic nu este mai practic decât doctrina providenței, căci ea produce deopotrivă credință și temere evlavioasă. Când Hristos ne învață cum să tratăm anxietatea, El ne aduce aminte că Dumnezeu Tatăl hrănește fiecare vrabie și îmbracă fiecare floare în culorile ei plăcute (Matei 6:25-30). Cu cât mai mult, deci, ar trebui să avem încredere în […]

22 min
articol

Dumnezeu stăpânește peste tot

„Domnul Și-a așezat scaunul de domnie în Ceruri, și domnia Lui stăpânește peste tot” (Ps. 103:19). Dumnezeu stăpânește peste materia fără viață. Faptul că materia fără viață împlinește chemarea Lui și hotărârile Sale este demonstrat clar încă de pe frontispiciul[1] revelației divine. Dumnezeu a spus, „să fie lumină”, și citim imediat că, „a fost lumină” […]

24 min
articol

Caracteristicile providenței

Providența lui Dumnezeu decurge din natura Sa. Ea este sfântă, dreaptă, binevoitoare, înțeleaptă, supremă și suverană, sigură și stabilă, puternică și irezistibilă. Lumea aceasta și inima neînnoită sunt păgâne în înclinațiile lor. Lor nu le place să Îl păstreze pe Dumnezeu în gândurile lor. Învățătura epicuriană[1] care insinuează că Dumnezeu este prea înălțat ca să […]

15 min
articol

Dumnezeirea lui Dumnezeu

Dumnezeirea lui Dumnezeu! Ce vrem să spunem prin această expresie? O, trist este că ne simțim nevoiți să punem această întrebare și să răspundem la ea. Și totuși ea există, căci s-a ridicat o generație care este cu totul ignorantă față de adevărul important la care face referire această expresie. Ceea ce este popular astăzi […]

15 min
articol

Definirea providenței

La ce ne referim mai precis prin termenul providență? Nu îmi pot imagina o definiție sau descriere mai bună decât aceasta: providența este „acea exercitare continuă a puterii divine, prin care Creatorul păstrează toate făpturile create de El, lucrează în tot ce are loc în lume și îndreaptă toate lucrurile spre finalul rânduit al fiecăruia”.[1] […]

8 min
articol

Creația și providența lui Dumnezeu

Care este lucrarea de creație? Lucrarea de creație constă în aceea că Dumnezeu a făcut toate lucrurile din nimic, prin Cuvântul puterii Sale, în decurs de șase zile, și toate au fost foarte bune. A creat Dumnezeu lumea? Da. „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat Pământul; și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale” (Evrei 1:10). El […]

12 min
Număr revistă

Nr. 27. Providența lui Dumnezeu

În acest număr al revistei Vestitorul Evangheliei Harului, vei descoperi Dumnezeul care domnește peste fiecare atom din Universul Lui spectaculos.

4 min
carte

Este Iadul real?

Când oamenii vorbesc despre viața de după moarte, ei se concentrează deseori pe Rai, evitând orice mențiune despre Iad. Neglijarea acestui subiect a dus la o lipsă a înțelegerii naturii Iadului, de ce există el și cum pot oamenii să îl evite.

1 min
carte

Contează ceea ce cred?

Se poate să fii familiarizat cu temele biblice-cheie precum Trinitatea, eclesiologia sau ispășirea, dar înțelegi felul cum ele îți influențează viața de zi cu zi?

1 min
carte

Este Dumnezeu suveran cu adevărat?

Pentru cei care au îndoieli sau care caută să Îl înțeleagă mai mult pe Dumnezeu, această scurtă carte tratează întrebări comune despre mântuire, suferință, rugăciune și închinare, venind în apărarea suveranității și bunătății lui Dumnezeu în mijlocul suferinței.

1 min
articol

Educația și moralitatea civică, doi dușmani ai înțelepciunii autentice

Adevărul că înțelepciunea autentică se găsește doar în Hristos va fi evident când ne gândim la insuficiența și deșertăciunea oricărui alt lucru care pretinde că este înțelepciune. Există două lucruri din lume care intră în această categorie: (1) Educația sau literatura, care include îndemânarea și cunoașterea în arte, științe, limbi și istorie; (2) priceperea și […]

19 min
articol

Moartea autentică a păcatului

În cunoașterea adevărului despre noi înșine, trebuie să ajungem să cunoaștem felul cum și dacă păcatul moare autentic în noi, într-o anumită măsură, în timp ce încă suntem în viață. Acest aspect al cunoașterii de sine în privința păcatului, pe care trebuie să îl înțelegem, este ascuns în Hristos și doar în El. Și există […]

3 min
carte

Sabatul ca odihnă și nădejde pentru poporul lui Dumnezeu

În această carte, teologul biblic Guy Prentiss Waters urmărește traiectoria temei Sabatului de la Geneza la Apocalipsa, arătând cum ea reapare în repetate rânduri în marile teme și genuri literare ale cărților Bibliei.

4 min
carte

Pentru oile Mele

Doctrina ispășirii reale

Pentru cine a murit Hristos? O întrebare aparent simplă, dar cu implicații majore asupra vieții de credință și asupra practicii în evanghelizare.

2 min
carte

Drama creștinismului

O interpretare a cărții Apocalipsa

Această scurtă carte oferă o vedere generală excepțională asupra ultimei cărți din Scriptură, un studiu potrivit pentru lectura devoțională, dar care poate sluji în același timp ca un cadru de referință deosebit de clar pentru pregătirea predicilor.

1 min
Sus