Tematică: Providența lui Dumnezeu

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Reviste

Devoționale

13 rezultate
articol

Domnul Dumnezeu atotputernic

La creație, în mijlocul întunericului haosului, Iehova a spus: „Să fie lumină! Și a fost lumină” (Gen. 1:3). Când a îmbrăcat trup omenesc, El le-a poruncit vântului și valurilor care răcneau: „‚Taci! Fără gură!’ Vântul a stat, și s-a făcut o liniște mare” (Marcu 4:39). Față de poporul Lui lovit de furtuni, El rostește acum […]

12 min
articol

Providența și convertirea

Providența lui Dumnezeu nu strălucește în nimic mai glorios în această lume decât în această acțiune pentru poporul lui Dumnezeu! Cât de uimitor a modelat mâna ei trupul tău, cât de blând l-a ocrotit ea și cât de bogat l-a hrănit! Dar dacă ea n-ar fi rânduit și unele mijloace spre convertirea ta, toate aceste […]

15 min
articol

Toate lucrurile lucrează spre bine

Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu (Rom. 8:28). Marele motiv pentru care toate lucrurile vor lucra spre bine este interesul apropiat și drag pe care Dumnezeu îl are față de poporul Lui. Domnul a făcut cu ei un legământ. „Ei vor fi poporul Meu, și Eu voi […]

21 min
articol

Providența lui Dumnezeu aplicată

Nimic nu este mai practic decât doctrina providenței, căci ea produce deopotrivă credință și temere evlavioasă. Când Hristos ne învață cum să tratăm anxietatea, El ne aduce aminte că Dumnezeu Tatăl hrănește fiecare vrabie și îmbracă fiecare floare în culorile ei plăcute (Matei 6:25-30). Cu cât mai mult, deci, ar trebui să avem încredere în […]

22 min
articol

Dumnezeu stăpânește peste tot

„Domnul Și-a așezat scaunul de domnie în Ceruri, și domnia Lui stăpânește peste tot” (Ps. 103:19). Dumnezeu stăpânește peste materia fără viață. Faptul că materia fără viață împlinește chemarea Lui și hotărârile Sale este demonstrat clar încă de pe frontispiciul[1] revelației divine. Dumnezeu a spus, „să fie lumină”, și citim imediat că, „a fost lumină” […]

24 min
articol

Caracteristicile providenței

Providența lui Dumnezeu decurge din natura Sa. Ea este sfântă, dreaptă, binevoitoare, înțeleaptă, supremă și suverană, sigură și stabilă, puternică și irezistibilă. Lumea aceasta și inima neînnoită sunt păgâne în înclinațiile lor. Lor nu le place să Îl păstreze pe Dumnezeu în gândurile lor. Învățătura epicuriană[1] care insinuează că Dumnezeu este prea înălțat ca să […]

15 min
articol

Dumnezeirea lui Dumnezeu

Dumnezeirea lui Dumnezeu! Ce vrem să spunem prin această expresie? O, trist este că ne simțim nevoiți să punem această întrebare și să răspundem la ea. Și totuși ea există, căci s-a ridicat o generație care este cu totul ignorantă față de adevărul important la care face referire această expresie. Ceea ce este popular astăzi […]

15 min
articol

Definirea providenței

La ce ne referim mai precis prin termenul providență? Nu îmi pot imagina o definiție sau descriere mai bună decât aceasta: providența este „acea exercitare continuă a puterii divine, prin care Creatorul păstrează toate făpturile create de El, lucrează în tot ce are loc în lume și îndreaptă toate lucrurile spre finalul rânduit al fiecăruia”.[1] […]

8 min
articol

Creația și providența lui Dumnezeu

Care este lucrarea de creație? Lucrarea de creație constă în aceea că Dumnezeu a făcut toate lucrurile din nimic, prin Cuvântul puterii Sale, în decurs de șase zile, și toate au fost foarte bune. A creat Dumnezeu lumea? Da. „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat Pământul; și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale” (Evrei 1:10). El […]

12 min
Număr revistă

Nr. 27. Providența lui Dumnezeu

În acest număr al revistei Vestitorul Evangheliei Harului, vei descoperi Dumnezeul care domnește peste fiecare atom din Universul Lui spectaculos.

4 min
Devoțional

14 Septembrie / Dumnezeu va avea grijă de toate nevoile tale

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit.© 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Dumnezeul meu va îngriji de toate trebuințele voastre, după bogățiile Sale, în slavă, în Hristos Isus” (Fil. 4:19, lit. ESV). În Filipeni 4:6, Pavel spune: „nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la […]

2 min
carte

Atributele lui Dumnezeu

Atributele lui Dumnezeu a devenit o lucrare de referință în perioada modernă în cadrul mișcării evanghelice. Spre deosebire de lucrările...

2 min
articol

Înțelepciunea lui Dumnezeu în substituția lui Hristos

„…pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Efes. 3:10). Înțelepciunea manifestată în calea mântuirii prin Isus Hristos este mult peste înțelepciunea îngerilor. Aici este menționată ca unul dintre scopurile lui Dumnezeu în revelarea planului mântuirii noastre, așa încât îngerii să o poată […]

22 min
Sus