Articole

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

269 rezultate pagina 2
articol

Chemări serioase la trezire

„Tăceți, ostroave, și ascultați-Mă! Să-și învioreze popoarele puterea” (Isaia 41:1). Nu le pot sugera creștinilor un subiect mai urgent ca acesta: trebuie să pledăm înaintea lui Dumnezeu ca El să desfășoare printre noi lucrări mai mari ale harului decât am văzut până acum. Noi am citit de treziri minunate; am citit mărturiile istoriei despre minunățiile […]

16 min
articol

Revărsarea Duhului Sfânt

Diversitatea și schimbarea perpetuă par să fie imprimate asupra tuturor lucrărilor lui Dumnezeu. Schimbarea continuă este prezentă peste tot în Univers, iar varietatea lumii exterioare, de la cel mai însemnat până la cel mai mărunt obiect, dovedește înțelepciunea de nepătruns și resursele infinite ale Creatorului atotputernic și neschimbător. Această planetă pe care locuim este caracterizată […]

13 min
articol

Să ne rugăm cerând lucrarea Duhului

Dacă vrem să avem parte de o trezire puternică și fără egal, nevoia noastră specială este ca întreaga Biserică să se așeze pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Trezirile din trecut ar trebui să crească tânjirile noastre. „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului; deschide-ți gura larg, și ți-o voi umple!” (Ps. […]

15 min
articol

Pregătirea pentru trezire

„Merg oare doi oameni împreună, fără să fie învoiți?” (Amos 3:3) Dacă vrem să avem parte de prezența lui Dumnezeu, este necesar să fim învoiți cu El [să acceptăm termenii Lui, n.tr.]. Trebuie să fim învoiți cu Dumnezeu ca scop al existenței noastre creștine. Dumnezeu ne-a creat pentru Sine, ca să vestim lauda Sa. Principalul […]

20 min
articol

Motivații pentru trezire

„Moise I-a zis Domnului: ‚Iată, Tu îmi zici: Du pe poporul acesta!’ Și nu-mi arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă, Tu ai zis: ,Eu te cunosc pe nume, și ai căpătat trecere înaintea Mea!’ Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea […]

18 min
articol

Doctrinele cruciale pentru trezire

Doctrina îndreptățirii doar prin credință este absolut esențială. Nu a existat nicio trezire în care această doctrină să nu aibă un rol cu totul proeminent. Această doctrină pune capăt oricăror gânduri focalizate pe noi, pe bunătatea noastră, pe faptele noastre bune, pe moralitatea noastră și pe orice slujire pe care am putea să o facem. […]

3 min
articol

Ce este trezirea?

Ce este o trezire? Strict vorbind, este restaurarea vieții care a fost pierdută și, în acest sens, se aplică doar Bisericii lui Dumnezeu.(1) Dar atunci când termenul este folosit în vorbirea mai comună, el face referire la întoarcerea multor oameni la Dumnezeu. La fel cum convertirea este întoarcerea unui suflet la Dumnezeu, o trezire este […]

8 min
articol

Îndrăgostit de viața pe care nu o ai

Secretul fericirii, spunea cineva cu înțelepciune, este să îți dorești ce ai deja. Oare câți dintre noi putem spune sincer ceea ce spunea personajul lui C.S. Lewis din Shadowlands, „Știi, eu nu mai vreau să fiu altundeva. Nu mai aștept nimic nou să mi se întâmple… nu mă mai uit după următorul colț și după următorul […]

9 min
articol

Acum este ziua mântuirii

„Acum este ziua mântuirii” (2 Cor. 6:2). Noi auzim frecvent discutându-se pe tema celor mai bune vremuri. Unii cântă perpetuu laudele „vremurilor bune de demult”, deși, dacă ar citi paginile istoriei, n-ar părea că vremurile de demult ar merita vreo laudă specială, decât dacă asuprirea, ignoranța, persecuția și suferința abundentă ar merita să fie tema […]

18 min
articol

O pierdere nespus de îngrozitoare

„Iar după aceea vine judecata” (Evrei 9:27). Dacă singurul timp pe care îl avem ca să ne asigurăm de veșnicia noastră este cel din această viață, oare cum ar trebui mustrați cei care risipesc și irosesc acest timp prețios al vieților lor pe deșertăciuni, și care neglijează marea lucrare pentru care au fost lăsați în […]

23 min
articol

Vremea s-a scurtat

„Vremea s-a scurtat” (1 Cor. 7:29). Timpul este scurt. Acest lucru ne inspiră. Ar trebui să ne aprindă de zel pentru acțiune imediată. Soarele aleargă înainte, iar clepsidra se golește. „Acum este vremea potrivită” (2 Cor. 6:2). Cei care Îl iubesc pe Domnul să fie prompți. Timpul pentru a face faptele pe care trebuie să […]

15 min
articol

Lumina ta să strălucească

„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului (Efes. 5:16-17). Oamenii judecă creștinismul după ceea ce văd în noi. Și nu doar atât, ei Îl văd pe Hristos prin ceea ce văd în noi, Îl văd pe Dumnezeu prin intermediul nostru. Noi Îl reprezentăm pe Dumnezeu, […]

16 min
articol

Hoții timpului

1. Unul dintre cele mai mari păcate care irosesc timpul este lenevia. Leneșii văd că timpul lor trece, că lucrarea lor este nefăcută și pot auzi de necesitatea răscumpărării lui, dar nu au inimă care să se trezească. Când sunt convinși că datoria trebuie îndeplinită, ei stau încă în amânare și lasă pe o altă […]

24 min
articol

Folosește oportunitățile!

„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele” (Efes. 5:16). Apostolul spune ceva foarte important aici. Marea lui preocupare este ca toți creștinii să își dea seama de diferența dintre ei și necreștini. Creștinul are înțelepciunea lui Dumnezeu în Isus Hristos. El știe anumite lucruri și vede viața într-un fel în care nimeni altcineva nu o face; […]

18 min
articol

Timpul este oportunitatea noastră

Întrucât timpul este oportunitatea omului de a face toate acele lucrări pentru care trăiește și pe care Creatorul lui le așteaptă de la el, lucrări de care depinde viața lui nesfârșită, răscumpărarea sau folosirea înțeleaptă a timpului trebuie să îi fie ceva de cea mai mare importanță. De aceea, timpul a fost aspectul pe care […]

16 min
articol

Dumnezeu și timpul

Ce este veșnicia? Veșnicia este durata infinită1 – durata fără limite, fără început, fără succesiune și fără sfârșit. Scolasticii2 o numesc „un prezent continuu”. Cu toate acestea, noi nu putem concepe veșnicia doar ca durată de timp nedefinită, mergând în două direcții de la momentul prezent, anume înspre trecut și înspre viitor, exprimată impropriu ca […]

5 min
articol

Un dar special, neprețuit

Timpul este un dar solemn și neprețuit, ceea ce implică o responsabilitate uriașă. El este prefața veșniciei – scurt, dar adevărat. Totuși, la fel cum prefața oferă indicii legate de conținutul unei cărți, tot așa și prezentul este o preumbrire a istoriei viitoare a omului. Timpul este ca un fulg care cade de pe aripa […]

2 min
articol

Timpul este extrem de prețios

„Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele” (Efes. 5:16). Ar trebui să punem un preț mare pe timp și să fim foarte atenți să nu îl irosim. De aceea, suntem îndemnați să manifestăm înțelepciune și circumspecție1 ca să îl putem răscumpăra.2 De aici rezultă că timpul este extrem de prețios. Timpul este prețios din următoarele motive: […]

12 min
articol

Plinătatea Mijlocitorului

„Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El” (Col. 1:19). După salutul său obișnuit către biserica din Colose, apostolul observă credința lor în Hristos si dragostea lor față de toți sfinții, face mai multe rugăciuni pentru ei, cerând de la Dumnezeu creșterea în cunoaștere spirituală, în sfințenie, rodnicie, răbdare și putere; aduce […]

48 min
articol

Un Mijlocitor

„Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur” (Gal. 3:20). Acest text biblic ar putea să nu ți se pară dificil, dar pentru cel care îl interpretează, el este deosebit de dificil. Citeam scrierile unui vechi comentator foarte îndrăgit de mine, și am observat că el a spus că […]

32 min
articol

Persoana și natura Mijlocitorului

„Căci este un singur Dumnezeu, și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos” (1 Tim. 2:5). În cuvintele de mai sus vedem următoarele: I. Singura cale de apropiere între Dumnezeu și om – printr-un Mijlocitor, lucru prezentat în text. Învățații și oamenii serioși au tot discutat dacă, în starea sa de […]

37 min
articol

Slujirile lui Hristos

„Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie” (Zah. 6:13). Voi vorbi acum despre slujirile pe care le împlinește Hristos ca Răscumpărător al nostru, având în vedere pasajul biblic de mai sus. În versetul 11 […]

25 min
articol

Hristos, Mijlocitorul noului legământ

„Isus, Mijlocitorul legământului celui nou” (Evrei 12:24). Isus Hristos este suma și chintesența1 Evangheliei, uimirea îngerilor, bucuria și triumful sfinților. Numele lui Hristos este suav, ca muzica pentru ureche, ca mierea pentru gură și ca un tonifiant pentru inimă. Voi ocoli contextul și voi vorbi doar despre lucrurile care fac obiectul studiului nostru de față. […]

18 min
articol

Gândește-te la bucuriile cerești

Este un lucru plăcut când ochiul poate privi soarele și toate diferitele obiecte iluminate de razele lui. Dacă ochiul trupesc poate fi un dar atât de prețios al providenței, ochiul credinței trebuie să fie un dar neprețuit al harului. Prin slăbiciunea ochiului natural, obiectele îndepărtate se văd încețoșat, dar cu ochiul credinței putem străpunge vălul […]

8 min
Sus