Descriere

Cum lucrează Dumnezeu în viaţa unui nou convertit?

Emilio Ramos folosește Biblia și scrierile liderilor creștini pentru a ajuta pe cititor să înţeleagă tainele convertirii. Cartea aceasta este un excelent instrument de pregătire pentru toţi cei care sunt chemaţi să fie evangheliști, pastori, învăţători biblici și lideri în biserici. Convertit. De la Adam la Hristos se referă la ceea ce Dumnezeu face prin convertirea oamenilor, luându-ne din Adam și punându-ne în Hristos.

După ce arată cum toţi oamenii vin pe această lume morţi „în Adam” și cum cei ce cred Evanghelia sunt înviaţi „în Hristos, autorul face portretul „omului nou” și descrie „nașterea din nou”, explorând pasaje biblice relevante. Spre deosebire de alţi autori care au tratat subiectul convertirii, Emilio Ramos continuă analiza, îndreptându-și atenţia către gândirea și misiunea omului nou, ca și spre relaţia acestuia cu lumea și biserica.

În final, autorul se concentrează pe explicarea fundamentului, semnificaţiei, gramaticii, ariei de aplicabilitate și a conţinutului Marii Trimiteri.

„În Adam, omenirea se află într-o stare cu adevărat mizerabilă. Viețile lor sunt în alertă roșie. Ei nu au nici o promisiune a vieții în Adam, ci numai o vinovăție sigură, o corupție morală certă și o moarte garantată. Cea mai mare prioritate a unui fiu sau fiică a lui Adam ar trebui să fie părăsirea acestui Adam și intrarea în Hristos”.

Cuprins

​Cuvânt Înainte
Introducere
Capitolul 1. Toți mor în Adam
Capitolul 2. Toți vor învia în Hristos
Capitolul 3. Omul cel nou
Capitolul 4. Nașterea din nou
Capitolul 5. Gândirea omului nou
Capitolul 6. Misiunea omului nou
Capitolul 7. Lumea și omul cel nou
Capitolul 8. Biserica și omul cel nou
Capitolul 9. Marea Trimitere
Despre autor
Note bibliografice și explicative

Informații despre carte

Preț

GRATUIT

Format

electronic, Acrobat Reader PDF, EPUB, MOBI

Nr. pagini

264

Data publicării

2016

Descarcă

Dacă nu știți cum să descărcați și să citiți fișierele PDF, Epub sau Mobi, găsiți instrucțiuni aici (întrebările 13-15).​

Sus