Evanghelizarea este comunicarea unui mesaj inspirat divin pe care noi îl numim Evanghelie. Este un mesaj care se exprimă în cuvinte, dar care trebuie comunicat în cuvinte și cu putere. „Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală” (1 Tes. 1:5). Acel mesaj începe cu informare și include explicație, aplicație și invitație.

Informația conține modul cum Dumnezeu, Creatorul și Judecătorul nostru, în îndurarea Lui, a făcut pe Fiul Său Mântuitorul perfect, capabil și dornic să mântuiască pe păcătoși. Invitația constă în chemarea lui Dumnezeu către omenire de a veni la Acest Mântuitor cu credință și pocăință, găsind astfel iertare, viață și pace.

„Și porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El.” (1 Ioan 3:23). „Isus le-a răspuns: ‚Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela, pe care L-a trimis El’” (Ioan 6:29).

Definiția evanghelizării este așadar aceasta: „A prezenta pe Isus Hristos oamenilor păcătoși, cu scopul ca ei să vină și să își pună încrederea în Dumnezeu, prin El să Îl primească drept Mântuitor al lor și să Îl slujească ca Domn al lor în părtășia bisericii Sale”. Vei observa poate că această definiție înseamnă mai mult decât „să câștigi suflete” sau decât să salvezi oameni de la iad, ori să îi salvezi din problemele lor personale sau din necazurile vieții, și vei observa că definiția include slujirea lui Hristos în biserica Sa. Mare parte din evanghelizarea din zilele noastre nu se potrivește acestei definiții.

Evanghelizarea este o lucrare bună

Noi vrem să considerăm că evanghelizarea reprezintă o lucrare bună, și de aceea trebuie să ne întrebăm, „Ce anume determină o lucrare bună?” Sunt 3 lucruri care caracterizează o  lucrare ca fiind bună.

În primul rând, o lucrare bună trebuie să fie făcută după o regulă corectă, iar în cazul evanghelizării, acea regulă este Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să examinăm tot ceea ce facem și ce spunem în evanghelizare după Cuvântul lui Dumnezeu. Această examinare poate fi șocantă și revelatoare, dar aceasta este singura noastră sursă de adevăr – Cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea nu trebuie să fie, „Aduce rezultate?” ci, „Este adevărat?”, „Este biblic ce facem?” Se poate spune că sistemul sectei „Martorii lui Iehova” este bun, pentru că produce rezultate, dar este el adevărat?

În al doilea rând, o lucrare bună trebuie să aibă în vedere o finalitate corectă. Care este acea finalitate? Gloria lui Dumnezeu! Harul, îndurarea și puterea lui Dumnezeu vor fi glorificate în mântuirea sufletelor, sau, neprihănirea, sfințenia și dreptatea Lui vor fi glorificate în condamnarea păcătoșilor care vor respinge revelarea Lui. De aceea, slujba noastră este aceea de a fi fideli adevărului mesajului Evangheliei, indiferent care sunt rezultatele.

Când un predicator al unei biserici încearcă să producă ceea ce numai Dumnezeu poate, acel om s-a abătut de la evanghelizarea centrată pe Dumnezeu la evanghelizarea centrată pe om. De aceea, finalitatea pe care noi trebuie să o avem în vedere în evanghelizarea centrată pe Dumnezeu trebuie să fie în primul și în primul rând, gloria lui Dumnezeu. Dacă finalitatea noastră este numai omul, atunci evanghelizarea noastră va deveni în scurtă vreme centrată pe om, și acest lucru se regăsește în majoritatea lucrărilor moderne de evanghelizare.

În al treilea rând, o lucrare bună trebuie să aibă în spatele ei o motivație corectă. Care trebuie să fie motivația corectă în evanghelizarea centrată pe Dumnezeu? Există două motivații corecte:

1. Dragostea pentru Dumnezeu și preocuparea pentru gloria Sa.

2. Dragostea pentru oameni și preocuparea pentru binele lor.

Ambele motive izvorăsc din Cele 10 Porunci. Să mă explic ce vreau să spun. Când Isus a fost întrebat de acel tânăr învățător, „Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”, Isus i-a răspuns, „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și cu tot cugetul tău”. „Aceasta este cea dintâi, și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți’. În aceste două porunci se cuprind toată Legea și Proorocii” (Matei 22:36-40). Aici Domnul nostru a sumarizat Cele 10 Porunci. Vă reamintesc că am spus că motivațiile noastre pentru lucrarea bună a evanghelizării centrate pe Dumnezeu trebuie să fie: (1) dragostea pentru Dumnezeu și preocuparea pentru gloria Sa, și (2) dragostea pentru oameni și preocuparea pentru binele lor. Ei bine, cum glorificăm noi pe Dumnezeu?

Îl glorificăm împlinind voia Lui – și este voia Lui ca noi să răspândim Numele Său și mesajul mântuirii Sale. Isus a spus că El a glorificat pe Tatăl împlinindu-Și lucrarea pe care i-a dat-o Tatăl: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac” (Ioan 17:4).

El ne-a dat această lucrare de a duce mesajul Său până la capătul lumii, și de aceea prima noastră motivație trebuie să fie dragostea pentru Dumnezeu și pasiunea pentru gloria Lui. Iar acest lucru este exprimat prin ascultarea de voia Lui care este revelată. Astfel, dacă suntem ascultători și răspândim mesajul lui Dumnezeu, El va fi glorificat indiferent de rezultate. Rezultatele nu stau la îndemâna noastră, la îndemâna abilității noastre, și, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, nu stau nici în responsabilitatea noastră.

A doua motivație a noastră – dragostea față de oameni și preocuparea pentru binele lor – din nou izvorăște din sumarul făcut de Domnul nostru la Cele 10 Porunci, „…Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți’” (Matei 22:39). Dacă noi iubim cu adevărat pe aproapele nostru, vom fi dornici să le împărtășim mesajul mântuirii. Aș vrea să adaug aici o observație personală. Cel mai mare bine pe care cineva l-a făcut vreodată față de mine sau pentru mine în această lume a fost binele pe care l-a făcut acel om care mi-a adus mesajul mântuirii, mesajul pe care noi îl denumim Evanghelia. Acel om m-a iubit cu adevărat, a fost preocupat pentru binele meu în această lume și în lumea de apoi. Hristosul din mesajul acesta mi-a schimbat viața, familia și, mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a schimbat și destinația veșnică.

În evanghelizarea centrată pe Dumnezeu, motivația noastră este importantă. Evanghelizarea este o lucrare bună; de aceea, ea trebuie făcută:

1. conform cu o regulă corectă – Cuvântul lui Dumnezeu.

2. având în vedere o finalitate corectă – gloria lui Dumnezeu.

3. cu motivații corecte – dragostea pentru Dumnezeu și pentru oameni.

Sunt convins de faptul că multe din bisericile noastre nu ar fi în starea spirituală în care sunt dacă evanghelizarea din trecut ar fi fost făcută după reguli centrate pe Dumnezeu, având în vedere o finalitate centrată pe Dumnezeu și motivații centrate pe El. Evanghelizarea este o lucrare bună, și, ca toate celelalte lucrări ale noastre, trebuie să fie supusă testării pentru a vedea ce fel de lucrare este. „Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia” (1 Cor. 3:13).


Fragment din cartea Today’s Evangelism, P&R Publishing; publicat cu permisiune.

Sus