Tematici: Cercetare de sine Viață creștină Categorie: Viață creștină

Câteva întrebări

Thomas Wilcox

Aveți aici un ghid al responsabilității deosebite, necesare și avantajoase a cercetării de sine, prin care creștinul serios se poate cerceta în fiecare seară.1

Întrebări legate de disciplinele religioase

1. Am avut o părtășie duhovnicească cu Dumnezeu în disciplinele spirituale?

2. Am neglijat disciplinele spirituale personale și de familie?

3. Am omis cumva citirea Cuvântului lui Dumnezeu?

4. Am omis cumva meditarea sfântă la 1) Cuvântul predicat, 2) Dumnezeu, 3) Hristos, 4) păcat, 5) Scripturi – Cuvântul lui Dumnezeu, 6) acțiunile Providenței – lucrările lui Dumnezeu, 7) îndatoririle mele, 8) moarte, 9) Judecata de Apoi, 10) Iad, 11) Rai?

5. Am fost cumva nepăsător și formal în rugăciune, fie în rugăciunea personală sau în cea cu familia,2 și m-am rugat din obișnuință, nu din dragoste și cu dorința de a mă ruga?

6. Am fost cumva nepăsător și superficial în citirea Cuvântului, dar am cerut cu seriozitate și zel o binecuvântare, spre creșterea vieții și a luminii prin acea disciplină spirituală?

7. S-a întâmplat ca, în graba după treburile acestei lumi, să îmi scurtez timpul de rugăciune sau am stat lungit în pat motivat de comoditate, când ar fi trebuit să stau pe genunchi?

8. După ce mi-am împlinit disciplinele spirituale, am vegheat pentru a primi o binecuvântare și roadele disciplinelor mele spirituale?

Întrebări legate de păcate și ispite

1. M-am păzit împotriva ispitelor și m-am temut de ele, sau am gonit nepăsător printre ele?

2. Cu ce ispite m-am luptat azi și le-am cucerit?

3. Am făcut astăzi ceva împotriva sau contrar cunoștinței mele, sau am păcătuit în vreun fel cu bună știință și cu hotărâre?

4. Trăiesc conștient într-un fel de a păcătui, prin omitere sau prin comitere?

5. M-am păzit cu grijă de nelegiuirea mea, sau am căzut iarăși în ea?

6. I-am dat azi ocazie vreunui om să păcătuiască sau să se păcătuiască împotriva lui în orice fel?

7. Se furișează păcatul ușor în inima mea, așa încât Evanghelia, harul și promisiunea îmi sunt mai puțin suave și prețioase?

8. Când am căzut în păcat, m-am ridicat iar cu seriozitate și fără amânare prin pocăință, neîncercând să mă scuz pentru păcatul meu și nici să amân?

Întrebări legate de gândurile inimii

1. Mi-am păzit inima într-o atitudine serioasă, spirituală și sfântă, astfel încât să fiu gata în orice moment pentru practicarea disciplinelor spirituale, și așa am trecut de la o îndatorire la alta?

2. L-am avut neîncetat pe Domnul înaintea ochilor mei, și mai ales L-am avut în gândurile mele de când m-am trezit?

3. Am fost afectat în inima mea de vreo impresie dată de gândul veșniciei și am avut înaintea ochilor mei moartea și judecata, alături de consecințele lor?

4. Am fost conștient de gândurile zadarnice, inutile și rătăcitoare, și m-am păzit de acestea?

5. Am fost toată ziua serios și frecvent în rugăciuni spontane sfinte și cerești și astfel am umblat cu Dumnezeu în toate treburile mele?

6. Când m-am aflat în singurătate, m-am străduit să îmi rânduiesc și să îmi stăpânesc gândurile în sfințenie?

Întrebări legate de tăcere și de folosirea limbii

1. Mi-am ferit limba de cuvinte deșarte, inutile, de expresii ale mâniei și de cuvinte stricate?

2. Nu l-am vorbit cumva de rău pe aproapele meu, pe la spate? Sau m-a chemat Domnul ca, prin descoperirea răutății altuia, să înaintez și să cresc folosul aproapelui?

3. Am folosit cu reverență Numele și Cuvântul lui Dumnezeu și am vorbit despre ele spre zidirea altora și a mea, când am fost acasă și departe de casă, când m-am așezat și m-am ridicat?

4. Am vorbit când trebuia să tac?

5. Am stat tăcut când Domnul m-a chemat să vorbesc spre gloria Lui și spre zidirea altora?

6. Am spus mereu adevărul, și nu minciuni sau jumătăți de adevăr?

Întrebări legate de purtarea față de semeni

1. M-am purtat ca un creștin față de superiorii și inferiorii mei, față de tineri și bătrâni, și față de egalii mei?

2. Am neglijat cumva anumite îndatoriri față de cei cu care am o relație specială? Sau am făcut vreun lucru contrar datoriei mele față de ei? Ori m-am achitat cu sârguință de aceste datorii?

3. Fiind tată sau mamă, m-am îngrijit în primul rând de sufletele copiilor mei, și apoi de nevoile lor trupești?

4. Fiind copil, mi-am cinstit tatăl și mama? I-am iubit, fiind ascultător de ei și mulțumitor pentru ei?

5. Fiind soț, m-am îngrijit de sufletul și de trupul soției mele și am iubit-o?

6. Fiind soție, l-am iubit, l-am cinstit și am ascultat de soțul meu, îngrijindu-mă din inimă de binele lui și al familiei noastre?

7. Fiind un lider fie în biserică, fie în stat, am fost conștiincios față de îndatoririle poziției mele?

8. Fiind un supus în stat și un membru al bisericii, m-am purtat potrivit cu statutul de creștin, față de liderii țării și le-am slujit, respectându-i cum se cuvine și fiindu-le supus și ascultător?

Întrebări legate de folosirea darurilor și a harurilor

1. Am trăit prin credință, depinzând constant de Persoana și promisiunile lui Hristos pentru ajutor, tărie, succes și acceptare înaintea lui Dumnezeu?

2. Mi-am dat toată silința azi să îmi exprim dragostea față de Dumnezeu, față de oameni și chiar față de vrăjmașii mei?

3. M-am lepădat de mine astăzi și mi-am stăpânit patimile și dorințele în toate situațiile, purtându-mă ca unul care s-a lepădat de sine?

4. Am fost smerit azi, am evitat și m-am luptat împotriva oricărui lucru care mi-a stârnit mândria și aroganța?

5. Am umblat toată ziua în frica Domnului, fie în compania altora fie când am fost singur, în închinare și slujire, sau în preocupările din lume, păzindu-mă mereu împotriva păcatului?

6. Am respins și am fugit de mânia păcătoasă și m-am purtat cu blândețe înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor?

7. Am fost mulțumit cu starea în care m-a pus Domnul, prin providența Lui?

8. Am fost răbdător, fără a cârti sau a mă plânge (când m-am confruntat cu greutăți și asuprire) împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor?

9. M-am exprimat în toate lucrurile și mi-am dovedit neprihănirea și onestitatea, respingând și luptând împotriva oricărei înșelătorii și ipocrizii?

10. Am avut gândurile îndreptate spre cer și mi-am găsit plăcerea în Dumnezeu, luptându-mă împotriva gândurilor lumești?

Întrebări legate de folosirea timpului și a oportunităților

1. Am răscumpărat azi timpul spre binele sufletului meu, considerându-l prețios?

2. Nu cumva am dormit prea mult sau mai mult decât era necesar, astfel că disciplinele mele personale și de familie au trebuit scurtate ori am fost nevoit să scurtez anumite lucruri necesare sau utile?

3. Oare mi-am folosit timpul în conversații ușuratice, inutile și neroditoare, sau în gânduri inutile și iraționale?

4. M-am hrănit cumva multe gânduri zadarnice și inutile, când aș fi putut folosi acel timp spre folosul sufletului meu?

5. Am răscumpărat timpul ferindu-mă de toate acele vizite lungi și inutile sau de mesele lungi și obositoare?

6. Oare nu am pierdut mult timp în discuții prea lungi despre lucrurile lumești sau făcând mai mult pentru ele decât era nevoie?

7. Mi-am folosit azi timpul cu sârguință, punându-l în slujba lui Dumnezeu și spre mântuirea mea veșnică, străduindu-mă să iau Cerul cu asalt?

8. Am fost constant atent la orice oportunitate de a face bine sufletului meu, fie spre învățarea mea, fie spre mustrarea mea, fie spre a mă înflăcăra la mai multă sârguință?


Fragment din A Short Directory for the Great, Necessary, and Advantageous Duty of Self-examination.


Note bibliografice și explicative

(1) Nu toți cred că cei credincioși ar trebui să se cerceteze în fiecare seară printr-o listă de întrebări, așa cum recomandă autorul. Totuși, întrebări ca acestea ne ajută să ne cercetăm gândurile, cuvintele și faptele înaintea Mântuitorului nostru. Astfel de meditații și cercetări nu sunt lăsate spre condamnare, ci spre a provoca dependența noastră de Hristos și spre a ne înflăcăra dragostea față de El. Cititorul este îndemnat să vadă utilitatea acestor întrebări pentru meditarea la starea sa spirituală.

(2) rugăciunea cu familia – o altă exprimare cu sensul de închinare în familie.

Sus