Tematici: Creșterea copiilor Familia creștină Rugăciunea Categorie: Familia creștină

Rugăciunea unui tată

George Swinnock

Mă rog ca în inima și casa mea să locuiască din belșug Cuvântul lui Hristos, pentru ca întreaga mea familie să își aibă mesele pline cu hrană spirituală în fiecare zi. Cum aș putea să mă aștept să văd copiii mei neștiind pe Dumnezeu de tată al lor, slujindu-L cu inimi curate? (1 Cron. 28:9). Vai! Cât de adesea sunt inimile lor ignorante pline de păcat, la fel cum colțurile întunecate ale hambarelor lor abundă de gândaci! O, dacă aș putea vorbi astfel despre Cuvântul lui Dumnezeu în casa mea, când mă așez și când mă ridic, așa încât el să fie scris pe pragurile casei mele și la porțile mele (Deut. 6:7-8), astfel ca să pot uda adesea plantele tinere care se găsesc în ea, pentru ca prima lor descoperire să fie aceea a lui Dumnezeu, și pentru ca ei să cunoască Sfintele Scripturi încă din copilărie, fiind înțelepți spre „mântuire, prin credința în Hristos Isus” (2 Tim. 3:15)…

Chiar dacă alții se străduiesc să își îmbogățească copiii, vreau ca străduința mea să fie ca să îi fac evlavioși pe ai mei. Doamne, fă-mă capabil să îi învăț meseria Ta din tinerețea lor, așa încât să nu se depărteze de ea când vor îmbătrâni (Prov. 22:6), astfel ca anii tinereții lor să fie ca dulceața trandafirului, a cărui aromă rămâne impregnată în petalele uscate.

Mă rog ca toate vocile din casa mea să cânte în armonie laudele lui Dumnezeu, și ca acestea să nu fie asemenea trompetelor și flautelor, dând naștere unui sunet care este doar plin de vânt, ci să aibă inimile ațintite și pregătite atunci când cântă și Îți aduc laude… Bețivanii au cântecele lor, batjocorind ce este bun. Ateii își au sonetele lor, cântate spre dezonorarea Dumnezeului binecuvântat. De ce să nu fie glasul bucuriei și al fericirii în cortul celor neprihăniți? (Ps. 118:15). Deși casa mea este un cort și toți locuitorii ei sunt niște călători, lucrarea noastră este plăcută. Haideți să mergem înainte cu bucurie, și să facem din poruncile lui Dumnezeu cântecele noastre, în casa aceasta a pelerinajului nostru pământesc.

Întrucât exemplul meu rău ar provoca mai multe răni familiei mele decât pot face bine poruncile mele – copiii fiind înclinați să fie conduși mai mult de vedere decât de auz – îmi doresc să pot lua aminte și să veghez la calea mea, la toate cuvintele și faptele mele, nu doar pentru mine, ci și de dragul acelora care sunt puși sub autoritatea mea… O, dacă aș putea să fiu statornic în toate căile mele și să fiu atât de serios în acțiunile mele spirituale, atât de serios în faptele mele naturale, atât de neprihănit față de oameni, atât de devotat față de Dumnezeu, atât de credincios în orice relație, și atât de sfânt și ceresc în orice stare, încât să pot avea motive să le spun copiilor și slujitorilor mei așa cum Ghedeon le spune soldaților lui: „Să vă uitați la mine, și să faceți ca mine” (Jud. 7:17).

Mă rog ca familia mea nu doar să petreacă o parte din fiecare zi a săptămânii, ci și întreaga zi a Domnului în slujirea Dumnezeului meu. Acesta este un privilegiu special care îmi este dat de Domnul, în folosul familiei mele, de o utilitate specială pentru fericirea veșnică a mea și a casei mele. O, dacă cea mai mică parte a ei nu ar fi pierdută sau profanată de nimeni din casa mea, fie prin muncă lumească, prin distracții sau lenevie, ci dacă mă voi achita sârguincios de datoria mea, așa încât copiii mei… să știe că Dumnezeul meu interzice petrecerea acelei zile sfinte în orice alte activități decât cele sacre. În acest scop, doresc ca toți cei din casa mea, bărbați și femei, să vină înaintea Domnului, dacă pot, în adunarea publică din templul Lui, dându-I laude, și în viața privată, unde eu să pot pune Cuvântul înaintea lor, în mod repetat, potrivit poruncii (Deut. 6:6-7). Doamne, fie ca familia mea să fie în ziua Ta asemenea casei Tale, dedicată complet închinării Tale. Și fie ca prezența Ta plină de har să ne ajute în orice rânduială, astfel ca gloria Domnului să umple casa.

Mă rog ca să pot să îmi manifest dragostea pentru sufletele celor din familia mea prin a-mi arăta ura împotriva păcatelor lor. Dumnezeul meu mi-a spus: „Să nu-l urăști pe fratele tău în inima ta; să-l mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui” (Lev. 19:17)… Dacă le-aș permite copiilor mei să trăiască în nelegiuire, este ca și cum i-aș duce în Iad. De cele mai multe ori, cele mai adânci și murdare păcate sunt acelea spălate în lâna tinereții. O, de ce dureri triste au parte mulți dintre cei bătrâni ca urmare a căderilor lor pe vremea când erau tineri! Nu-mi da voie, Doamne, să îmi cinstesc vreodată copii asemenea lui Eli… mai presus de Dumnezeul meu, pentru ca El să nu judece casa mea pe veci… întrucât copiii mei s-ar face singuri ticăloși și n-aș putea să îi opresc. Doamne, nu îmi da voie să fiu vreodată atât de mândru și nebun încât să îl ucid pe vreunul din familia mea prin blândețea mea care i-ar condamna sufletul, ci fă ca familia mea să fie ca un chivot al Tău, unde să nu existe decât vasul de aur cu mană, cu învățături potrivite și utile, ca și toiagul lui Aaron, pentru mustrarea și corecția potrivită.

Mă rog să nu îmi expun vreodată familia față de aluziile Satanei prin a-i permite cuiva să stea leneș, ci eu însumi să fiu ocupat în lucrarea mea și să mă îngrijesc ca și ceilalți să fie sârguincioși în chemările lor specifice. Trântorul este prins rapid în stupul de albine și ucis, când albinele muncitoare evită acea capcană și pericol. O, fie ca eu și cei ai mei să fie mereu sârguincioși în lucrarea Dumnezeului nostru, așa încât să nu avem timp să ascultăm la șoapta celui rău!… Doamne, întrucât Tu le-ai încredințat tuturor celor din casa mea cel puțin un talant pe care să îl pună în negoț, fă-ne capabili, pe mine și pe ai mei, să trudim și să lucrăm la aceasta și să așteptăm odihna noastră în lumea viitoare.

Mă rog pentru creșterea în sfințenie și curăția vieții în casa mea, așa încât să fiu atent să o păzesc în pace. Trupurile noastre vor fi cuprinse de febră când sufletele noastre cresc în flăcările certurilor. Prin grenadele certurilor, Satana va trage nădejdea să capete întâietate în timp. „Acolo unde este pizmă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele” (Iacov 3:16). O, dacă dragostea (care este esența noii porunci, a vechii porunci și, în adevăr, a tuturor poruncilor) ar fi uniformă în toți membrii familiei mele… Deoarece căsnicia este o relație de părtășie a celei mai apropiate uniri și a celei mai dragi comuniuni din lume, și pentru că roadele religiei se înmulțesc mult mai bine dacă ne-am bucura de aerul suav și de priveliștea caldă a dragostei în această relație, Doamne, fă ca soția mea să îmi fie ca o căprioară iubită și plăcută. Fă-mă să fiu copleșit întotdeauna de iubirea ei (Prov. 5:19). Nu lăsa să existe vreo stârnire la altceva decât la dragoste și la fapte bune. Fă ca singura noastră competiție să fie despre cine să fie mai activ în slujirea măreției Tale în creșterea fericirii veșnice reciproce. Fă-ne capabili să ne purtăm poverile unul altuia, și astfel să împlinim Legea lui Hristos (Gal. 6:2), și să locuim ca împreună moștenitori ai harului vieții, pentru ca rugăciunile noastre să nu fie împiedicate.

Pe scurt, mă rog ca, asemenea lui Corneliu, să mă pot teme de Tine, Doamne, alături de toți cei din casa mea (F.A. 10:1-2) și să o conduc astfel potrivit Legii lui Dumnezeu pentru ca noi toți să ne aflăm sub influența dragostei Tale și moștenitori ai vieții veșnice. Doamne, găsește plăcere să mă ajuți să înaintez în gestiunea bună a acestei încrederi mărețe și importante pe care mi-ai dat-o, pentru ca familia mea să fie casa Ta… copiii mei să fie copiii Tăi, și nevasta mea să aparțină miresei Fiului Tău drag, așa încât, când moartea ne va despărți și va frânge familia noastră, să schimbăm locul unde ne aflăm, dar nu și pe cei cu care ne însoțim. Fie ca noi toți să fim ridicați de la casa rugăciunii de aici, de jos, la casa de sus a laudelor Tale, unde nu mai există căsătorie, ci unde toți vom fi ca îngerii (Matei 22:30), fiind mereu plăcuți Ție, închinându-ne și bucurându-ne înaintea Ta, „din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ” (Efes. 3:15), Căruia să Îi fie atribuită gloria și ascultarea universală, din toată inima, pe veci de veci. Amin.


Fragment din „The Christian Man’s Calling” în The Works of George Swinnock, Vol. 1, The Banner of Truth Trust, www.banneroftruth.com

Sus