Tematici: Creșterea copiilor Familia creștină Categorie: Familia creștină

O oportunitate unică de mărturie înaintea lumii

David Martyn Lloyd-Jones

Apostolul ne reamintește că, într-o vreme de apostazie, a spurcăciunii grosolane și a ateismului, când înseși temeliile se clatină, una dintre cele mai izbitoare manifestări ale nelegiuirii este „neascultarea de părinți” (2Tim. 3:2)… Oare când vor învăța și vor conștientiza autoritățile civile că există o legătură indisolubilă între neevlavie și lipsa moralității și a comportamentului decent?… Tragedia este că autoritățile civile – indiferent care ar fi partidul politic la putere – par să fie toate guvernate mai degrabă de psihologia modernă decât de Scriptură. Ele sunt toate convinse că pot să se ocupe direct de nelegiuire, în și prin ele însele. Dar acest lucru este imposibil. Nedreptatea este întotdeauna rezultatul nelegiuirii, și singura nădejde de a ne întoarce în oricâtă măsură la neprihănire în viața oamenilor ține de a avea parte de o trezire a evlaviei. Exact aceasta este ceea ce apostolul le spune efesenilor și nouă (Efes. 6:1-4). Cele mai bune și mai morale perioade din istoria acestei țări și a oricărei alte țări au fost întotdeauna cele care au survenit după treziri religioase puternice. Această problemă a nelegiuirii și a lipsei disciplinei, o problemă caracteristică pentru copii și tineri, nu se manifesta în urmă cu 50 de ani așa cum o vedem azi. De ce? Pentru că tradiția deosebită a Trezirii Evanghelice din secolul al XVIII-lea își manifesta încă influența. Dar, pe măsură ce ea a trecut, aceste probleme morale și sociale îngrozitoare au revenit, așa cum ne învață apostolul, așa cum ele au revenit în mod repetat de-a lungul secolelor.

De aceea, situația prezentă ne cere să ne uităm cu atenție la afirmația apostolului. Eu cred că părinții și copiii creștini, familiile creștine, au o oportunitate unică de a fi o mărturie înaintea lumii actuale fiind diferiți. Putem fi adevărați evangheliști mărturisind înaintea lumii despre această disciplină, despre această lege și ordine, despre această relație autentică între părinți și copii. Putem fi mijloacele în mâinile lui Dumnezeu, prin care mulți să ajungă la cunoștința Adevărului. De aceea, să gândim în acest fel.

*  *  *

Fragment din Life in the Spirit in Marriage, Home & Work: An Exposition of Ephesians 5:18 to 6:9.

Sus