Tematică: Caracterul lui Hristos

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

13 rezultate
carte

Fermecător

Te-ai gândit vreodată că Hristos este „plin de farmec” (Cântarea Cântărilor 5:16)? Dar ce implică asta? În ce constă „farmecul” Lui?

1 min
carte

Văzându-L și savurându-L pe Isus Hristos

John Piper a scris această carte cu speranța că toți Îl vor vedea pe Isus așa cum este El în realitate, astfel ca să ajungă să Îl iubească mai presus de orice.

2 min
carte

Emanuel

Persoana, atributele și lucrarea lui Hristos

În esența lui, creștinismul are ca punct și subiect central Persoana și lucrarea lui Hristos. Oricare ar fi lucrurile pe care le-am cunoaște despre creștinism, în absența cunoașterii mântuitoare a Persoanei lui Hristos și a lucrării Lui ca Emanuel...

2 min
articol

Contemplând gloria lui Hristos

Cititorule, ce crezi tu despre Hristos? Ce ai înțeles despre gloria Lui, din lucrurile care au fost puse înaintea ta? Poți vedea în Emanuel frumusețea, frumusețea fără egal? A fost izbită privirea ta de gloria Lui manifestată înaintea ochilor tăi? A străpuns ea gândurile tale? Odată ce L-ai văzut pe Isus, prin credință, ai fost […]

13 min
articol

Frumusețea lui Hristos

Frumusețea lui Hristos este fără egal. Ne-am putea aștepta ca o asemenea glorie divină, dacă a locuit vreodată pe pământ – acea Shekinah1 venită în lume – să fie așezată într-un templu, cu toată splendoarea demnității ei. Totuși, găsim scrise lucruri ca acestea: „De aceea, când intră în lume, El zice: Tu n-ai voit nici […]

6 min
articol

Înălțarea lui Hristos

De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume. – Filipeni 2:9 În ce constă înălțarea lui Hristos? În învierea Sa din morți, în înălțarea Sa la cer și în așezarea Sa la dreapta lui Dumnezeu Tatăl etc. În ce sens L-a înălțat Dumnezeu pe […]

23 min
articol

Smerirea lui Hristos

În ceea ce privește smerirea1 Mântuitorului nostru, limbajul Scripturii este unul categoric: El „S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce” (Filipeni 2:7-8). Aceasta este o […]

24 min
articol

Slujirile lui Hristos

Ce slujiri împlinește Hristos ca Răscumpărător al nostru? În această calitate, Hristos face lucrarea unui Profet, a unui Preot și a unui Împărat, atât în starea Lui de smerire cât și în cea de înălțare. 1. Care sunt stările și condițiile în care se găsește Răscumpărătorul nostru? Stările lui Hristos, potrivit planului biblic, comportă două […]

17 min
articol

Dragostea lui Hristos

Dragostea lui Hristos nu are asemănare. Pentru a înțelege acest lucru vom folosi contrastul. Dumnezeu, care este dragoste (1 Ioan 4:8), este Autorul oricărei iubiri omenești. Dragostea este creația dumnezeirii, coborâtă din cer, reflectarea lui Dumnezeu. De aceea, omul al cărui suflet este cel mai plin de dragoste divină este cel mai asemănător lui Dumnezeu. […]

12 min
articol

Persoana glorioasă a lui Hristos

Lumina Evangheliei slavei lui Hristos. – 2 Corinteni 4:4 Gloria Evangheliei se regăsește foarte mult în gloria Persoanei Domnului nostru. Acela care este Mântuitorul oamenilor este Dumnezeu – „Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci” (Romani 9:5). Nu este oare scris că, atunci „când Îl duce iarăși în lume pe […]

17 min
articol

Gloria lui Hristos

Gloria lui Hristos este gloria Persoanei lui Hristos. El însuși o denumește „slava Mea”, gloria care Îmi aparține, gloria Persoanei Mele (Ioan 17:24). Primul lucru glorios pe care îl învățăm despre Persoana lui Hristos este că El este revelarea perfectă a Tatălui. Această revelare a Tatălui se face spre beneficiul Bisericii, căci noi privim „slava […]

5 min
carte

Hristos este totul

Un tratat de teologie biblică în miniatură, un studiu cristocentric condensat care are ca scop încurajarea sufletelor să Îl caute pe Hristos și a credincioșilor să se adâncească mai mult în Hristos.

1 min
Sus