Tematică: Familia creștină

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Reviste

Devoționale

68 rezultate pagina 2
articol

Responsabilitățile soției

Întrebarea 7: Care sunt responsabilitățile soțiilor față de soții lor? Răspuns: Responsabilitățile soțiilor față de soții lor sunt următoarele: 1. Să îi iubească mai mult decât pe oricare alte persoane din lume. „Să le învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbați și copiii” (Tit 2:4). 2. Să fie loiale și credincioase în viața intimă, […]

2 min
articol

Luată din bărbat

Așa că Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam, iar acesta a adormit. Atunci Domnul a luat una dintre coastele lui și a închis carnea la locul ei. Și, din coasta pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și i-a adus-o lui Adam. Atunci Adam a exclamat: „În […]

22 min
articol

Rugăciunea unui soț

Mă rog ca iubirea pentru soția mea să fie ca dragostea lui Hristos pentru Biserica Lui, egală în bunătatea și în mărimea ei; mă rog ca străduința mea dintâi să fie ca ea să fie sfințită, curățată și, în final, înfățișată Mirelui binecuvântat și frumos, fiind o mireasă plăcută și glorioasă, fără pată, fără zbârcitură […]

7 min
articol

Exemplul lui Hristos

Bărbaților, iubiți-vă nevestele. (Efes. 5:25) Ce exemplu de aur le dă Hristos ucenicilor Lui! Există puțini învățători care ar îndrăzni să spună: „Dacă vreți să puneți în practică învățătura mea, imitați-mi viața”. Viața lui Hristos este, însă, transcrierea exactă a virtuții perfecte, așa că El poate să îndrepte privirile către Sine deopotrivă ca Exemplul perfect […]

19 min
articol

Ca pe trupurile lor

Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. (Efes. 5:28) Copiii unui bărbat sunt parte din el, iar soția lui este el însuși: „cei doi vor fi un singur trup” (Efes. 5:31). Responsabilitatea lui și măsura după care se poate cerceta sunt […]

10 min
articol

Puterea dragostei

Bărbaților, iubiți-vă nevestele, și nu țineți necaz pe ele. (Col. 3:19). Merită să observăm că, dintre toate îndemnurile apostolice, responsabilitatea esențială cerută din partea soțului este dragostea. În plus față de mărturia de la începutul acestui capitol, obligația este explicată mai detaliat în Epistola către Efeseni: „Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica […]

22 min
articol

Cum să îți iubești soția ca pe tine însuți

Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. (Efes. 5:28) Soțul trebuie să conștientizeze că soția lui este parte din ființa sa. El nu va simți acest lucru în mod instinctiv, ci trebuie să îl învețe, și Biblia este locul de unde […]

24 min
articol

Așa cum Hristos a iubit Biserica

Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea. (Efes. 5:25) Observați adevărul sublim și deosebit de important care ține de responsabilitățile vieții de familie, așa cum este statuat de apostol în fraza de mai sus, el fiind ca soarele în centrul planetelor, iluminându-le, determinând mișcarea lor și […]

22 min
articol

Responsabilitățile dragostei

Responsabilitățile persoanelor căsătorite se pot împărți în responsabilități specifice și responsabilități comune. Responsabilitățile specifice sunt cele atribuite unei singure persoane, fie soțului față de soție, fie soției față de soț. Responsabilitățile comune sunt cele care le aparțin amândurora, și care trebuie împlinite de amândoi. Voi începe cu acele responsabilități care îi aparțin soțului, și pe […]

19 min
articol

O dragoste cristică

Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea. (Efeseni 5:25) Un soț nu are dreptul să pretindă că este capul soției sale decât dacă o iubește. El nu împlinește porunca Scripturii decât cu această condiție. Cele două lucruri merg împreună. Cu alte cuvinte, căsnicia este împlinită ca […]

15 min
articol

Totul a început în grădină

Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, și omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una dintre coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: „Iată în sfârșit […]

13 min
articol

Biserica și mamele creștine

Biserica lui Dumnezeu din Scriptură este asemenea unei mame. Dar care este datoria unei mame? Care este responsabilitatea ei? Ei bine, responsabilitatea unei mame este să își hrănească copiii la piept. Ea își pierde bucuria și produce o rană gravă în copiii ei atunci când, deși are abilitatea, îi lipsește afecțiunea care să o constrângă […]

3 min
articol

Chemarea Evangheliei pentru mame

„Întoarceți-vă la Mine, și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, și nu altul. (Isaia 45:22) M-am adresat în aceste câteva articole mamelor creștine, dar pentru că este posibil ca unele dintre cititoare să nu fie creștine, nu îmi permit să închei fără a adăuga câteva cuvinte îndreptate […]

9 min
articol

Încurajarea unei mame

Probabil că nu există un alt domeniu al experienței creștine mai aducător de descurajare și depresie decât acela prin care treceți voi, mamele creștine. Dar, binecuvântat fie Dumnezeu, există rezerve inepuizabile de care voi toate aveți nevoie pentru încurajare și susținere. Dați-mi voie să vă îndrept atenția, înainte de toate, către realitatea încurajatoare că lucrarea […]

15 min
articol

Disciplinarea înțeleaptă în dragoste

Părinților, nu îi întărâtați pe copiii voștri, ca să nu-și piardă nădejdea. (Coloseni 3:21) Corecția făcută într-o modalitate potrivită și răsplățile corecte pentru faptele bune sunt necesare pentru a opri răutatea și pentru a încuraja manierele respectabile. După cum cărțile bune ne ajută să căpătăm înțelepciune, corecția venită la timp alungă nebunia din noi. Un […]

9 min
articol

Moștenirea mamei creștine

După ce am tânjit îndelung, adesea și fierbinte ca Dumnezeu să îmi dea harul să fiu mama unuia dintre copiii Lui și întrucât văd că acum se apropie momentul când sper că El a rânduit să mi te dea, m-am gândit deopotrivă la motivația pentru care te-am dorit atât de mult și, descoperind că adevărata […]

45 min
articol

Educarea biblică a copiilor (2)

Una dintre cele mai mari greșeli în care cad mamele este aceea de a presupune că primii doi sau trei ani din viața unui copil sunt neimportanți în ce privește educația lui. Adevărul este că, în formarea caracterului, ei sunt cei mai importanți dintre toți. S-a spus pe bună dreptate că, de la primele impresii, […]

12 min
articol

Educarea biblică a copiilor (1)

Învață-l pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze. (Proverbe 22:6) Acestea sunt cuvintele înțeleptului, care a vorbit mânat de Duhul Sfânt (2 Petru 1:21). De aceea, ele nu trebuie văzute ca un îndemn venit de la un alt om, ci ca porunca plină de autoritate a Dumnezeului cerului – Stăpânul universului. Dragi mame creștine! […]

22 min
articol

Păzitorii izvoarelor

A fost odată un oraș care a crescut la piciorul unui lanț muntos. El era adăpostit la umbra vârfurilor semețe ale acestuia, așa încât vântul care scutura ușile și care flutura cele câteva ferestre era deja epuizat. În sus, pe înălțimi, un locuitor ciudat și tăcut din pădure și-a luat slujba de a fi Păzitor […]

18 min
articol

Responsabilitatea mamei creștine

Dacă părinții nu se îngrijesc de copiii lor, sunt mai răi decât sunt fiarele sălbatice față de puii lor. Dacă nu le dau o educație bună, sunt mai răi decât păgânii. Și dacă nu adaugă la educația seculară pe cea religioasă, ce fac mai mult decât păgânii civilizați? Când Dumnezeu îți dă un copil, El […]

6 min
articol

Demnitatea mamei

Mama! În orice minte virtuoasă, cuvântul acesta este asociat cu tot ce este plăcut și încântător. Mama! Cel mai tandru, mai drag și mai expresiv cuvânt! Un titlu folosit atât de fețele princiare, de gânditorii profunzi, cât și de țăranii fără educație – de sălbaticii și de oamenii civilizați din toate popoarele și din toate […]

11 min
Număr revistă

Nr. 12. Mama creștină

Demnitatea mamei– aspecte introductive în ce privește înțelepciunea și bunătatea infinită a lui Dumnezeu în rânduirea rolului vital al mamelor. – Jabez Burns (1805-1876) Responsabilitatea mamei creștine– Care este principala responsabilitate dată de Dumnezeu unei mame creștine față de copiii ei? Hrana și adăpostul? Educația? Aveți aici o analiză importantă a unui subiect trecut cu […]

2 min
Sus