John Piper

John Piper este fondatorul și principalul învățător biblic de la desiringGod.org și decanul Bethlehem College & Seminary. El a slujit timp de 33 de ani ca păstor cu predicare și viziune la Bethlehem Baptist Church în Minneapolis, Minnesota, și este autorul a peste 50 de cărți.

Filtrează rezultatele

Tipuri de resurse

Autori

Tematici

Categorii

Reviste

Devoționale

372 rezultate pagina 2
Devoțional

10 Decembrie / Aur, tămâie și smirnă

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fața la pământ, și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile, […]

3 min
Devoțional

9 Decembrie / Două feluri de împotrivire față de Isus

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.  „Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el” (Matei 2:3). Isus este problematic pentru oamenii care nu vor să I se închine, iar El stârnește […]

3 min
carte

John G. Paton

Vei fi mâncat de canibali!

Paton nu s-a jucat cu vorbele. El era un om curajos care înțelesese cum să facă lucrarea de misiune când a muri este un câștig. Dumnezeu este suveran, iar Paton știa acest adevăr. El a îndurat suferințe după suferințe și amenințări după amenințări, și pe toate le-a purtat spre gloria lui Hristos,

2 min
Devoțional

8 Decembrie / Steaua supranaturală a Betleemului

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „I-am văzut steaua în Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui” (Matei 2:2). Biblia ne uimește repetat curiozitatea arătând cât de sigure sunt anumite lucruri care s-au petrecut. Cum i-a condus această „stea” pe […]

4 min
Devoțional

7 Decembrie / Mesia al magilor

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit la Ierusalim, și au întrebat: ‘Unde este Împăratul de curând născut al Iudeilor? Fiindcă […]

2 min
Devoțional

6 Decembrie / Pace între cei plăcuți lui Dumnezeu

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate.  „Iată semnul, după care-L veți cunoaște: veți găsi un prunc înfășat în scutece şi culcat într-o iesle”. Și deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudându-L pe Dumnezeu, și zicând: „Slavă […]

3 min
Devoțional

5 Decembrie / Nicio abatere de la calea către Calvar

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și L-a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfășat în scutece și L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa […]

3 min
Devoțional

4 Decembrie / Pentru micul popor al lui Dumnezeu

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când Quirinius era dregător în Siria. Toți se duceau să se înscrie, […]

3 min
Devoțional

3 Decembrie / Vizita îndelung așteptată

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că l-a cercetat și l-a răscumpărat pe poporul Său. Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David, cum vestise prin gura sfinților Săi proroci, care […]

2 min
Devoțional

2 Decembrie / Dumnezeul măreț al Mariei

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Maria a zis: ‚Sufletul meu Îl preamărește pe Domnul, și mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că, de acum încolo, toate […]

2 min
Devoțional

1 Decembrie / Pregătiți calea

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „El îi va întoarce pe mulți dintre fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii, și pe cei […]

3 min
Devoțional

30 Noiembrie / Ocara triumfătoare a Crucii

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine însuși, ca marele preot, care intră în fiecare an în Locul preasfânt cu un sânge, care nu este al lui; fiindcă atunci ar […]

3 min
Devoțional

29 Noiembrie / Singurul care curăță conștiința

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să Îi slujiți Dumnezeului […]

2 min
Devoțional

28 Noiembrie / Rădăcina nerecunoștinței

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Măcar că L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit; ci s-au dedat la gândiri deșarte, și inima lor fără pricepere s-a întunecat” (Rom. 1:21). Când în inima omului răsare […]

3 min
Devoțional

27 Noiembrie / Cum să Îl preamărești pe Dumnezeu

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Atunci voi lăuda Numele lui Dumnezeu prin cântări, și prin laude Îl voi preamări” (Ps. 69:30). Există două felul de a mări un obiect: prin microscop, sau prin telescop. Unul face ca un lucru mic […]

2 min
Devoțional

26 Noiembrie / Isus Se roagă pentru noi

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „De aceea și poate să îi mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25). Aici ni se spune că […]

2 min
Devoțional

25 Noiembrie / Glorifică-L pe Dumnezeu mulțumindu-I

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu” (2 Cor. 4:15). Recunoștința față de Dumnezeu este o emoție […]

2 min
Devoțional

24 Noiembrie / Ține-te strâns de nădejdea ta

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să le dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ; pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba, și în […]

2 min
Devoțional

23 Noiembrie / Când Dumnezeu jură pe Dumnezeu

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, S-a jurat pe Sine însuși, și a zis: ‚Cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța” (Evrei 6:13-14). Există […]

2 min
Devoțional

22 Noiembrie / Cheia către maturitate spirituală

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să deosebească binele și răul” (Evrei 5:14). Acest lucru este uimitor. Nu rata să îl vezi. Ți-ar putea salva ani […]

3 min
Devoțional

21 Noiembrie / Importanța recunoștinței

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori…” (2 Tim. 3:1-2). Observați cum nerecunoștința merge […]

2 min
Devoțional

20 Noiembrie / Cinci motive pentru care moartea este un câștig

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig” (Fil. 1:21). Cum este moartea „un câștig”? 1) Sufletele noastre vor fi făcute desăvârșite. „Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea […]

4 min
Devoțional

19 Noiembrie / Noi toți avem nevoie de ajutor

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie” (Evrei 4:16). Fiecare dintre noi are nevoie de […]

2 min
Devoțional

18 Noiembrie / Puterea străpungătoare a Cuvântului

Un mesaj devoțional de John Piper, parte din seria Bucurii de Neclintit. © 2022, Asociația MAGNA GRATIA. Toate drepturile rezervate. „Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii” (Evrei 4:12). Cuvântul […]

2 min
Sus